Händer sträckta mot himmelen
Foto: Linda Mickelsson IKON

Om församlingen

Sorsele församling är en aktiv församling, i en vacker miljö med många frivilliga medarbetare. Du är välkommen till oss; att ta del av och bidra till vår verksamhet.

Sorsele församling och Sorsele kommun omfattar samma geografiska område i Västerbottens län i Sápmi.  Församlingen sträcker sig från Vindelfjällens naturreservat vid Vindelälvens källor vid Norska gränsen ned mot det inre av Västerbottens rika skogsbälte. Två av Sveriges största samebyar finns i Ammarnäs där såväl Umesamiska som Nord – och Sydsamisk dialekt och kultur möts. Ammarnäs kyrka, Gillesnoule kapell och Viktioriakyrkan är tre fjällnära kyrkor i aktivt bruk med starka historiska rötter. Sorsele kyrka, som ligger där Vindelälven delas i tärorten, har ett av länets naturskönaste läge. Gargnäs kyrka är en väl bevarad kyrka i tidig romantisk 1900-talsstil.

Sorsele kommun har ett avtal med Migrationsverket att ta emot kvotflyktingar och församlingen har ett inklusivt förhållningssätt till inflyttade från andra kulturer. Antalet kyrkomedlemmar utgör drygt 75% av befolkningen. Sorsele församling har ett stort antal frivilliga medarbetare som är delaktiga i gudstjänster, i hembesök, i anordnandet av kyrkkaffen och internationellt arbete. En aktiv församlingskår av lekmän/kvinnor finns. De anställda medarbetarna består av Kyrkoherde, komminister, kamrer, två kantorer, församlingsassistent, diakoniassistent, lokalvårdare, kyrkogårdsföreståndare och tre vaktmästare.

Ekumenik
Församlingen har ekumeniskt samarbete med frikyrkorna i kommunen: Filadelfia i Sorsele, Betelförsamlingen i Gargnäs, Storvindelns fria församling. Några gånger per år firar man gudstjänst tillsammans.

Turism, fiske, friluftsliv, skolor mm
Sorsele kommuns hemsida framgår om turism i vår vackra församling, om fiske i Vindelälven, om skolor, fritid, idrott mm.

Boka dop, vigsel, begravning och lokaler. Kyrkogårdsärenden, övriga frågor

Sorsele församling
Strandvägen 43
92432 Sorsele

Telefon 0952-100 11
(mån-tor 9-12)
E-post: