Mental trötthet - Hjärntrötthet

Välkommen att vara med i höstens självhjälpsgrupp.

När det tar stopp i både kroppen och knoppen... Vi hjälper varandra i samtalsgruppens form.

Självhjälpsgruppens styrka är att alla är i en liknande situation, deltar på samma villkor och kan ge varandra stöd och hjälp. En självhjälpsgrupp bygger på frivillighet där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter.

Samtalsledare Sonja Edlund

Anmälan - klicka på länken och anmäl dig