Kör med utsträckta händer
Foto: Magnus Aronsson IKON

Körer

Kom med och sjung i någon av våra körer!

Gargnäs kyrkokör
Kyrkokören framträder främst i gudstjänster, men medverkar även i andra sammanhang
Övning tisdagar 19.00-21.00 i Gargnäs församlingshem
Kontaktperson: Carina Åberg

Sorsele kyrkokör
Kyrkokören kommer under hösten att startas upp i ny form med nya friska tag, se länk nedan. 
Kontaktperson: Denny Kraft