Altarbord
Foto: Viktoria Dahlström

Gudstjänsten

Gudstjänst firas varje söndag i vår församling, ibland under andra veckodagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Hur går en gudstjänst till?
Att hålla gudstjänst betyder att vi samlas till bön och lovsång och för att lyssna till Guds ord. I mässan möter vi Herren i nattvardens bröd och vin.

Beredelsen
Skriftermålet - är ett kort tal över en bibeltext som gör oss beredda att möta Herren i gudstjänsten. I det mötet får vi lägga fram vår svaghet och vårt behov av förlåtelse. Prästen har som uppgift att säga att Gud förlåter oss. Vi tackar för förlåtelsen och ber om Guds förbarmande (kyrie). Efter beredelsen brister vi ut i den stora lovsången - gloria med laudamus: ”Ära åt Gud i höjden….” (änglarnas lovsång vid Jesu födelse) Vi står upp när vi lovsjunger.

Textläsning
Texterna från gamla testamentet, från breven (epistel) och evangelierna är ordnade i tre olika årgångar för varje söndag och helgdag. Man hittar texterna i psalmbokens bakre del.
Här hittar du kommande helgs bibeltexter

Predikan
hålls med anslutning till dagens ämne och någon av texterna.

Trosbekännelsen
är församlingens gensvar på Guds ord.

Förbönen
är en viktig del i gudstjänsten, dels allmänt för kyrka och församling, samhälle och nöden i världen, dels för enskildas behov.

Nattvarden 
Mässan - är gudstjänstens höjdpunkt. Den kringgärdas av särskild lovsång - prefationen - och bön - nattvardsbönen - som innehåller Jesu instiftelseord till nattvarden. Man kan välja att göra på två sätt, antingen tar man brödet – oblaten, i handen och doppar det i vinet eller så äter man först upp brödet och dricker sedan ur bägaren – kalken. Vi tar emot i tro på Jesu ord att det är han själv, hans kropp och blod i bröd och vin. Vi blir ett med honom.

Gudstjänsten avslutas med lovpsalm och välsignelse.

Yvónne  Steinwall

Yvónne Steinwall

Svenska Kyrkan Sorsele

Komminister

Fredrik Juul

Fredrik Juul

Svenska Kyrkan Malå, Svenska Kyrkan Sorsele

Kyrkoherde

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.