Foto: Alex & Martin /Ikon

Diakoni-socialt arbete

Diakoni kan enkelt uttryckas som kyrkans sociala arbete men rymmer så mycket mer...

Diakoni är ”praktisk teologi”.  En kärlekshandling i syfte att stödja den svage, upprätta och ge hjälp till självhjälp.
Att själv vara-eller få uppleva en annan medmänniska som kärleksfull medvandrare en bit på livets väg. Kyrkans diakoni ska sprida glädje och hopp!.

Omsorgshand
Foto: Josefin Casteryd IKON

Att bli sedd och lyssnad till kan vara helande och en möjlighet att hitta nya vägar i livet..
Samtalet kan handla om sorg, utsatthet eller något fint och glatt som man vill dela med någon. Ja, samtalet kan handla om allt mellan jord och himmel som fyller tanken och hjärtat just nu.

Att samtala med en diakon är gratis och diakonen har tystnadsplikt.

Diakoni omfattar alla åldrar- från vaggan fram till livets slutDiakonins stora förebild är Jesus Kristus som såg den utstötte, upprättade den förtryckte och påtalade människans unika värde. 

Diakoni hör till ”praktisk teologi” – kyrkans liv och verksamhet, en konkret närvaro av Gud genom medmänsklig handling i människors liv ute i församling och samhället i stort.
En kärlekshandling i syfte att stödja den svage, upprätta och ge hjälp till självhjälp. Att vara kärleksfull medvandrare en bit på livets väg. Sprida glädje och hopp.

Diakoni är hela församlingens uppdrag där den vigda diakonen har en särskild roll att samordna, leda och inspirera kring det diakonala arbetet. Diakonalt arbete kan utföras av många olika medarbetare- frivilliga likaväl som anställda.
Uppfattningen och synen på kyrkans diakoni och diakonens roll har över tid förändrats, från ett uppdrag med fokus på främst äldre och sjuka till att i dagens kyrka vara ett uppdrag som omfattar alla åldrar, vara ett brobyggande mellan kyrka-samhälle men också brobyggande mellan människa-människa där Guds kärlek och evangelium förmedlas.
Diakoni är därför inte något som erbjuds enbart de personer som är medlem i Svenska kyrkan utan omfattar alla människor i vårt samhälle som vill ha stöd.

Diakoni rymmer också omsorgen och kärleken till Guds skapelse, vår fantastiska natur, vatten, luft, brukbar jord, levande skog.

Alla har vi någon gång upplevt att livet är tungt och känt behov av att få tala med någon som lyssnar. Att bli sedd och lyssnad till kan vara helande och en möjlighet att hitta nya vägar i livet. Det kan handla om sorg och förslust av en kär anhörig, att vardagen känns tung kring skola, hem eller arbete. Ja, samtalet kan handla om allt mellan jord och himmel som fyller tanken och hjärtat just nu.
Att samtala med en diakon är gratis och diakonen har tystnadsplikt.

Precis som många andra som arbetar med socialt arbete så har diakonen anmälningsskyldighet till kommunens socialkontor vid kännedom om barn/unga som far illa.

Du kan läsa mer om diakoni här.