Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad kan kyrkan göra för dig som sörjer?

Du är välkommen med din sorg. I alla tider har kyrkan mött sörjande människor och har därför stor och lång erfarenhet av just det. Du erbjuds både ritualer som hjälper dig genom den akuta sorgen och möjlighet till olika typer av stödjande samtal.

När någon i din närhet dör

Svenska kyrkan erbjuder flera olika mötesplatser i samband med dödsfall. En präst kan vara med dig vid en visning eller samling kring den döda, och kommer också att träffa anhöriga inför begravningen. Det samtalet är till för att förbereda begravningsgudstjänsten men också för att, om du som anhörig vill, minnas den döda. Det finns tillfälle att prata om det liv som var och också om hur livet blir nu. 

Efter begravning och jordsättning kan kyrkan bjuda in dig till tacksägelse. Då tänds det, under en vanlig gudstjänst, ljus för den döda och namnet läses upp. Vi tackar Gud för dem som lämnat oss och ber för dem som är kvar. Klockorna ringer, en gammal symbol för hur någons död präglar hela samhället runt omkring.

På Allhelgona bjuder de flesta församlingar in till en gudstjänst då namnet på de som dött under året läses upp och ett ljus tänds för dem.

Att bearbeta sorgen

Något som vi i kyrkan är väl medvetna om är att de flesta bördor lättar när man får prata med någon som förstår och lyssnar. Vi erbjuder några olika sätt som kan hjälpa dig.

  • Stöd genom samtal i din församling. I varje församling finns en eller flera präster som man kan vända sig till för samtal. Många församlingar har också en eller flera diakoner anställda. Diakonen kan vara en samtalspartner, göra hembesök med mera. 

  • Dela sorgen med andra i en sorgegrupp. Många församlingar erbjuder sorgegrupper som i regel omfattar fem till tio träffar. Samtal i sorgegrupp kan vara en mycket god hjälp både genom att få sätta ord på sina egna upplevelser och genom att ta del av andras erfarenheter.

  • Träffas och umgås med andra. Ensamhet är för många den svåraste erfarenheten i samband med sorg. Församlingens olika verksamheter kan ofta hjälpa till genom att erbjuda gemenskap i gruppverksamhet med någon aktivitet eller helt enkelt möjlighet att umgås med varandra. Församlingen kan ses som en mötesplats, ett hem, för olika åldrar.

  • Jourhavande präst lyssnar när du behöver det. Ibland är det som svårast när det är som mörkast. Utanför kontorstid finns jourhavande präst där för dig som behöver prata med någon som lyssnar. 

Arkiveringsdatumet för kampanjen har gått ut