Meny

Till kyrkan får du komma med din sorg

Du kan få stödjande samtal med en präst eller diakon, ta del av kyrkans ritualer eller delta i en sorgegrupp.

Träffa prästen före begravningen

Om du är nära anhörig kan en präst vara med dig vid en visning eller samling kring den döda. Prästen träffar också de anhöriga inför begravningen. Det samtalet är till för att förbereda begravningsgudstjänsten men också för att, om du som anhörig vill, minnas den döda. Det finns tillfälle att prata om det liv som var och också om hur livet blir nu. 

Vid tacksägelsen tänds ljus för dem som har avlidit

Efter begravning och jordsättning kan kyrkan bjuda in dig till tacksägelse. Då tänds det, under en vanlig gudstjänst, ljus för den döda och namnet läses upp. Vi tackar Gud för dem som har lämnat oss och ber för dem som är kvar. Klockorna ringer – en gammal symbol för hur någons död präglar hela samhället runt omkring.

Minns de döda under allhelgonahelgen

Under allhelgonahelgen, på alla själars dag, bjuder de flesta församlingar in till en gudstjänst då namnen på dem som har dött under året läses upp och ett ljus tänds för dem.

Bearbeta sorgen i samtal

De flesta bördor lättar när man får prata med någon som förstår och lyssnar. I kyrkan möter du människor som kan hjälpa dig.

  • Stöd genom samtal i din församling. I varje församling finns en eller flera präster som man kan vända sig till för samtal. Många församlingar har också en eller flera diakoner anställda. Diakonen kan vara en samtalspartner, göra hembesök med mera. 

  • Dela sorgen med andra i en sorgegrupp. Många församlingar erbjuder sorgegrupper som i regel omfattar fem till tio träffar. Samtal i sorgegrupp kan vara en mycket god hjälp både genom att få sätta ord på sina egna upplevelser och genom att ta del av andras erfarenheter.

  • Träffas och umgås med andra. Ensamhet är för många den svåraste erfarenheten i samband med sorg. Församlingens olika verksamheter kan ofta hjälpa till genom att erbjuda gemenskap i gruppverksamhet med någon aktivitet eller helt enkelt möjlighet att umgås med varandra. Församlingen kan ses som en mötesplats, ett hem, för olika åldrar.

  • Jourhavande präst lyssnar när du behöver det. Ibland är det som svårast när det är som mörkast. Utanför kontorstid finns jourhavande präst där för dig som behöver prata med någon som lyssnar.