Vapnö kyrka, vinter.
Foto: Gunilla Wahrenberg

Vi sänker värmen i Vapnö kyrka

Från den 1 november till den 31 mars kommer Vapnö kyrka att ha en sänkt innetemperatur. Temperaturen sänks till ca 11 grader.

Under denna period kommer de gudstjänster som varit planerade till Vapnö kyrka att flyttas till Söndrums kyrka.

Församlingen gör detta för att spara energi och på så sätt bidra till en bättre miljö. Vi visar på detta sätt också solidaritet med samhället i övrigt.

Vi kommer regelbundet och noggrant bevaka luftfuktigheten i kyrkan för att säkerställa att den och dess inventarier inte tar skada.