Mångfaldsvecka skrivet i olikafärger.

Mångfaldsvecka 2023

6-12 februari

Se människan för människans skull!

”Vi är människor och alla människor är skapade till Guds avbild. För att kunna leva behöver varje människa bli sedd, känd, älskad och bekräftad för den hen är.”
ur Söndrum-Vapnö församlings mångfaldsvision

Under vecka 6, 6-12 februari 2023, är det Mångfaldsvecka i församlingen.
På olika sätt kommer detta att märkas i våra verksamheter.

Några hållpunkter (programmet kan komma att uppdateras efterhand):

Måndag 6 februari kl 18:00 i Söndrums kyrka

Filmkväll. Vi ser filmen Wonder med Julia Roberts och Owen Wilson.

Onsdag 8 februari kl18:00 i Söndrums kyrka

Mässa. Ann-Sofie Orrdal, präst.

Fredag 10 februari kl 18:30 på Halmstad Arena

Funkisfestivalen, där vi medverkar tillsammans med övriga församlingar i Halmstad

Lördag 11 februari kl 18:00 här på hemsidan och på facebook

Digital Helgmålsandakt som går i Mångfaldens tecken

Söndag 12 februari kl 17 i Söndrums kyrka

Mångfaldsmässa ”Jag kommer som jag är”. Medverkar gör ungdomar från församlingen med flera. Ann-Sofie Orrdal, präst

Fotografera!

Vad är mångfald för dig

Ta en bild som visar vad Mångfald är för dig.
Skicka den till gunilla.wahrenberg@svenskakyrkan.se senast onsdag 1 februari.

De bilder som kommer in kommer att synas på församlingens digitala skärmar.

Mångfaldsveckan sker i samarbete med Sensus.

Regnbågsnyckeln

Se människan! För människans skull!