Frostig mossa med frostiga löv.
Foto: Gunilla Wahrenberg

Februari 2023

ONSDAG 1 FEBRUARI

08:00 Morgonbön Söndrums kyrka
18:00 Mässa May Heldal Söndrums kyrka

LÖRDAG 4 FEBRUARI

18:00 Digital Helgmålsandakt Se under rubriken Digitala kyrkan

SÖNDAG 5 FEBRUARI

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag

10:00 Söndagskören, öppen kör för alla, övar. Söndrums kyrka
11:00 Högmässa May Heldal. Söndagskören. Söndrums kyrka
17:00 Musikgudstjänst ”Ljuset bär oss”. Kyrkokören. Jenny Lagerström flöjt. Elisabeth Almqvist Hansson. May Heldal m fl. Söndrums kyrka

TISDAG 7 FEBRUARI

12:00 Middagsbön Söndrums kyrka

ONSDAG 8 FEBRUARI

08:00 Mässa Ann-Sofie Orrdal Söndrums kyrka
18:00 Mässa Ann-Sofie Orrdal Söndrums kyrka

LÖRDAG 11 FEBRUARI

18:00 Digital Helgmålsandakt Se under rubriken Digitala kyrkan

SÖNDAG 12 FEBRUARI

Sexagesima

11:00 Gudstjänst som direktsänds på Sveriges Radio P1
May Heldal. Glädjekören. Kyrkokören m fl. Söndrums kyrka
17:00 Mångfaldsgudstjänst (del i Mångfaldsveckan) Ann-Sofie Orrdal m fl. Söndrums kyrka

TISDAG 14 FEBRUARI

12:00 Middagsbön Söndrums kyrka

ONSDAG 15 FEBRUARI

08:00 Morgonbön Söndrums kyrka
18:00 Mässa May Heldal Söndrums kyrka

LÖRDAG 18 FEBRUARI

18:00 Digital Helgmålsandakt Se under rubriken Digitala kyrkan

SÖNDAG 19 FEBRUARI

Fastlagssöndagen

10:00 Söndagskören , öppen kör för alla, övar. Söndrums kyrka
11:00 Högmässa Per Warnholtz. Söndagskören. Söndrums kyrka
17:00 Taizémässa Per Warnholtz. Körsångare och instrumentalister. Söndrums kyrka

TISDAG 21 FEBRUARI

12:00 Middagsbön Söndrums kyrka

ONSDAG 22 FEBRUARI

Askonsdagen

08:00 Morgonbön Söndrums kyrka
18:00 Askonsdagsmässa Ann-Sofie Orrdal. Söndrums kyrka

LÖRDAG 25 FEBRUARI

18:00 Digital Helgmålsandakt Se under rubriken Digitala kyrkan

SÖNDAG 26 FEBRUARI

Första söndagen i fastan

11:00 Högmässa Ann-Sofie Orrdal. Söndrums kyrka
17:00 Poesi- och Musikgudstjänst Poesigruppen & Kriszta Dali framför dikter 
    och sånger om barn i olika åldrar! Ann-Sofie Orrdal. Söndrums kyrka

TISDAG 28 FEBRUARI

12:00 Middagsbön Söndrums kyrka