NYHETER Pilgrimsvägen

Pilgrimsvägen Blekinge www.pilgrimsvagen.se http://www.facebook.com/pilgrimsvagen

Pilgraminsvandring

Under våren 2019 firade vi att Pilgrimsvägen Skåne Blekinge fyllde tio år. Vi samlades för att vandra våra leder, samtala om pilgrimsliv och andlig hälsa och fördjupning, kristen tro och rättvisa, fred och solidaritet med skapelsen. Temat för jubileet är Vandringsfolket.

Pilgrimsvägen i Blekinge går längs Eginoleden och startade i Karlskrona den 16 maj. Firandet avslutades i Lund den 2 juni med fest och tacksägelse i Domkyrkan. Självklart var alla välkomna att vandra. Du valde själv om du vill gå hela sträckan eller delar av den. Sträckan är uppdelad i etapper där det kommer att finnas möjlighet till övernattning.  Mer om pilgrimsvägen och dess leder hittar du på www.pilgrimsvagen.se

Vid mera frågor om tider m m ring Jan-Eric Gustafson 070-602 04 85 eller Bea Haraldsson 0702-393273.

Välkommen på vandring!

Pilgrimsvandring

Även ett litet berg nuddar himlen

Så heter en av de sju vandringarna som finns i Anna Alebos pilgrimsbok Vandra med Frälsarkransen.

Ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Pilgrimsvägen och Sensus studieförbund.

MOT MITTEN

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är en del av den långa väg som binder samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge.

Från Trelleborg i söder och Malmö i väster går Pilgrimsvägen in mot Lunds domkyrka, som är navet på leden. Från Lund fortsätter vägen norrut mot Skånes Fagerhult där Pilgrimsleden Småland-Öland tar vid. Leden österut från Lund förbinder de premonstratenskloster som fanns i Skåne på medeltiden i Lund, Övedskloster, Tumathorp och Bäckaskog. Vägen går sedan norrut  längst kusten i öster. I Kiaby delar sig Pilgrimsvägen. En led går österut längs Blekingekusten i Karlskrona och den andra fortsätter norrut till Kyrkhult där Pilgrimsleder Småland-Öland tar vid.

I hjärtat av Skåne förbinder ytterligare en väg de två andra via det skånska helgonet S:ta Magnhilds kyrka i Fulltofta och Olofskyrkan i Hallaröd nära Höör.

SOM PÄRLOR PÅ ett radband ligger kyrkorna längs Pilgrimsvägen.  Varje kyrka har en berättelse att berätta. Kyrkorummet är en skatt som pilgrimen är beredd att färdas långt för att få träda in i. Rummet bjuder in till vila för kropp och själ och påminner om det inre rum som finns i varje människa och som vetter mot evigheten.

EN PILGRIM ÄR en människa som är på väg. Varje människa föds, lever och dör. Pilgrimen gör sig medveten om att tillvaron är större än det vi kan se med våra ögon, ta på med våra händer och förstå med vårt intellekt.

En pilgrimsvandring är en vandring mot en helig plats, oftast en kyrka. Den yttre vandringen hjälper pilgrimen att göra en inre vandring. Att vandra som pilgrim är att be med fötterna. Vandringen präglas av pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, långsamhet, tystnad, delande, frihet, andlighet och bekymmerlöshet.

LUNDS DOMKYRKA ÄR navet på Pilgrimsvägen. Katedralen berättar genom sin skönhet och rymd att här är platsen där människan kan vila i Gud och inspireras för sin fortsatta livsvandring.

I de medeltida gravarna i Lund har arkeologer funnit drygt 50 pilgrimsmärken, varav många pilgrimsmusslor från Santiago de Compostela i Spanien. Märken från den helige Olofs grav i Nidaros i Norge och heliga Birgittas grav i Vadstena har också hittats här. Pilgrimen bar med sig märket hem som ett bevis på att hon eller han verkligen nått fram till den heliga platsen. Lunds domkyrkas äldsta symbol är ett 900 år gammalt ringkors som är inhugget i en nisch i kryptan. Korset är Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och hela Lunds stifts pilgrimsmärke.

PILGRIMSPLATS LIBERIET LIGGER strax söder om Lunds domkyrka och är Lunds stifts pilgrimscentrum. Här finns information om Pilgrimsvägen, kartor, böcker och möjlighet till samtal med någon av pilgrimsprästerna eller volontärerna. Vi bjuder in till pilgrimsbön, bibelsamtal, labyrintvandring, vandring till heliga platser och många andra vandringar. Här kan du bli sänt och välsignad inför din pilgrimsvandring, få ett pilgrimspass utfärdat, bli mottagen efter avslutad vandring och få Domkyrkans eget pilgrimsbevis.