Vanliga frågor om konfirmation

Svar på sådant som du som förälder kan fundera på inför konfirmandtiden.

Vårt barn är medlem men inte döpt. Kan hon konfirmeras ändå?
Ditt barn kan anmäla sig till konfirmationen och påbörja sin konfirmationstid. Men för att bli konfirmerad måste man vara medlem i Svenska kyrkan, eller i en annan evangelisk luthersk kyrka, samt döpt. Dop kan ske under konfirmationstiden, kanske under lägervistelsen. Du som förälder blir självklart tillfrågad innan dopet sker.

Ingen av oss föräldrar är med i Svenska kyrkan. Kan vårt barn konfirmeras ändå?
För att konfirmeras behöver inte föräldrarna vara medlemmar av Svenskakyrkan. Dock behöver konfirmanderna vara döpta och blir då medlemmar av Svenska kyrkan, detta kan ske under konfirmandtiden.

Mitt barn vill åka på konfirmandläger som kostar pengar. Kan jag söka bidrag på något sätt för att få hjälp med betalningen?
I Solna församling kan man få hjälp att söka bidrag ur olika fonder om man har svårt att betala avgiften, kontakta ansvarig för konfirmation för mer information

  
Mitt barn vill anmäla sig till en konfirmandgrupp och konfirmeras i en annan församling än den vi bor i. Går det? Kostar det något?  
Ditt barn kan välja att tillbringa sin konfirmationstid i vilken församling han eller hon önskar. Om ni väljer ett alternativ som är avgiftsbelagt tillkommer den kostnaden men om ni väljer ett alternativ som är kostnadsfritt, kostar det er inget.
 
Mitt barn är över 15 år och har kommit på att hon vill konfirmeras. Hur gör vi?
Många församlingar i Svenska kyrkan erbjuder konfirmation för den som är över femton år. Även vuxna kan konfirmeras – det finns ingen övre åldersgräns. Vänd dig till er hemförsamling och fråga om vilka alternativ de erbjuder.
 
Mitt barn har inte sovit borta många nätter, trots att hen ska fylla 15 år. Vi oroar oss för hur det ska gå att åka på läger. Ska jag kontakta lägerledarna?
Många konfirmander upplever lägervistelsen som ett minne för livet och ledarna, såväl de anställda som de ideella, gör sitt bästa för att det ska bli ett gott och roligt minne. Därför är det bra om ledarna känner till oro och farhågor så att de kan stötta och hjälpa till om det behövs. Det finns även alternativ där man kan avstå lägerdygn om man önskar. Kontakta konfirmandansvarig om du har frågor.