Samtalsgrupp om klimatet

Diskutera klimatet och skapelsen utifrån "Ett biskopsbrev om klimatet".

Information gällande covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arrangerar våra verksamheter så ansvarsfullt som möjligt.

Vi fortsätter tänka på
  • att hålla avstånd
  • att hålla god handhygien
  • att den som har förkylningssymtom håller sig hemma och tillfrisknar

Läs mer om hur många besökare som är tillåtna per kyrka och i våra samlingssalar här

Med start i Skapelsetid och genom att samtala om ”Ett biskopsbrev om klimatet” utifrån klimatkrisen vill vi lyfta det som skaver. Det som gör ont och det som brutits, men även skönhet, tacksamhet, hoppet och Guds aktiva närvaro i vår värld – oberoende av oss, men också genom oss och vårt ansvar.

I ”Ett biskopsbrev om klimatet” beskrivs den teologiska grunden för Svenska kyrkans engagemang i miljö- och klimatfrågor och den innehåller uppmaningar för att möta den klimatkris vi står i.

Gud talar till var och en av oss. Det är en grundläggande utgångspunkt i kristen tro. Det teologiska samtalet kan vi därför alla delta i och bidra till. Det hjälper oss att dela erfarenheter och fördjupa vår tro. Vad vill Gud med oss och med skapelsen? Hur påverkar det våra liv här och nu och inför framtiden?

Att samtala med varandra ger nya perspektiv. Det kan låta stort, och det är det. Möten mellan människor ger möjlighet att ta del av hur andra tänker och resonerar. I mötet och samtalet behöver du inte vara tvärsäker på vad du tycker, kanske är det t.o.m. en tillgång att få fundera högt och provtänka.

Start: 19 september
Tid: kl. 15.00–16.30
Träffar: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10 och 14/11
Plats: Huvudsta gamla slott