2020.04.07 Handling till äldre i Masthugget i Göteborg som håller sig inomhus på grund av coronapandemin.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Projekt Matkassar avslutas

Under våren 2020 hjälpte Solna församling till att handla till personer som var 70+ och var isolerade i sitt hem på grund av coronaviruset. Den 30 november avslutas denna service. Anledningen till att vi slutar är att vi inte har personal för detta längre då vi har startat upp andra verksamheter.

Projektetet med inköp av matkassar som drevs av MSB och kommunen har avslutats den 30/11 2020. Vi har inte personal för detta längre då vi har startat upp andra verksamheter.

För dig som är 70+ finns det andra aktörer som erbjuder hemkörning av mat och som man kan beställa matkassar ifrån.