Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Solna Besöksadress: Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14, 17144 SOLNA Postadress: Box 1006, 17121 SOLNA Telefon:+46(8)54664600 E-post till Svenska kyrkan Solna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vårstädning på Solna kyrkogård

Vecka 14 påbörjas vårstädning och sandsopning.

Våren är i antågande.

Vecka 14 påbörjar vi  vårstädning och sandsopning. Vattnet vid avfallsstationerna skall sättas på, med reservation för tjälskador. Den automatiska bevattningen sätts på i maj.

I samband med vårstädningen plockar vi bort vinterdekorationer, ljung, marschaller samt gravljus på de gravar som har gravskötsel genom vår försorg. I mitten på april, så hoppas vi kunna plantera kompletteringsbeställda penséer och i maj startar vi med gravskötseln.

Vi ber er då vänligen tänka på gällande ordningsföreskrifter.

Stenar eller liknande föremål som kan slungas iväg av gräsklippare eller trimmer kan orsaka skada på person får ej placeras på graven.    Gravlyktor och gravljus av glas får endast placeras ut på gravarna under perioden 1 oktober t o m 30 april. Står de kvar under annan tid utgör de en arbetsmiljörisk för vår personal vid gravskötsel.

Gravlyktor ska vara borttagna senast 2 maj. Kvarvarande gravlyktor avlägsnas av personalen. Lyktorna märks upp med grav och kvartersnummer, under locket eller under lyktan. Därefter placeras de kvartersvis i hållare, tillgängligt invid trästaketet intill kvarter 30.

Tillvaratagna gravlyktor som inte är avhämtade innan 1 november kommer att kasseras för metall och glasåtervinning.

Förvaltningen kommer även under maj 2019 att inleda ett omfattande arbete med att besiktiga alla gravstenar av säkerhetsskäl.   (Se information om gravstenssäkerhet)

Med önskan om en fin vår!