Foto: Johanna Norin

Vad händer i höst?

En del av våra verksamheter kommer att återstarta under hösten. Men vi vill göra det så smittsäkert som möjligt, så vi tar ett steg i taget. Läs mer här!

 

Först - stort tack för ditt tålamod och för dina förböner och goda tankar för alla som drabbats på olika sätt.

Under våren och sommaren har vi ställt om Solna församlings verksamheter till telefonkontakter, hjälp med matkassar, utomhusverksamhet, friluftsgudstjänster och inspelade andakter och konserter. Men vi är väl medvetna om hur jobbigt det har varit för många med isoleringen och hur många längtar efter att få börja träffas igen. Så, vad händer i höst i Solna församling?

  • Riskbedömningar För tillfället arbetar vi intensivt med riskbedömningar av våra verksamheter för att se vilka vi kan återstarta och hur vi ska gå till väga för att i linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer minimera smittoriskerna. Mer information kommer efterhand om Sorgegrupper, Onsdagsträff, Hagalundsträffen, Körer, Öppen förskola och andra viktiga och uppskattade verksamheter som vi brukar samlas till.
  • Gudstjänsterna i kyrkorna kommer att återupptas med start kl 11 söndag den 30 augusti i Solna kyrka och i Hagalunds kyrka. Söndagen den 20 september kommer vi att börja fira gudstjänster även i Råsunda kyrka och i Bergshamra kyrka. Vi kommer att sitta på varannan bänk och med säkert avstånd till våra bänkgrannar. Handsprit kommer att finnas tillgänglig. Tillsvidare firar vi inte nattvardsgudstjänster och vi har heller inte något kyrkkaffe vid gudstjänsterna. Även du som tillhör någon riskgrupp är välkommen att delta, men vi ber dig att göra din egen riskbedömning i samråd med dina närmaste om hur just du bör tänka och agera.
  • Ungdomsverksamheten kommer att fortsätta som tidigare under våren. Det betyder att både verksamheter och gudstjänster kommer att ske utomhus och att vi kommer att ta upp anmälan för att säkra upp att vi inte blir för många.
  • Konfirmationsgrupperna håller på att startas upp och vi planerar för att genomföra lägren på vanligt pandemifritt sätt. Men vi lägger också upp alternativa planer, om vi trots alla våra förhoppningar och böner även nästa sommar skulle påverkas av pandemin.

Vi får fortsätta våra förböner för våra medmänniskor i församlingen och i hela vår värld. Vi får be om livsmod och läkedom och vi får be om särskild välsignelse för alla beslutsfattare och forskare.

Må Gud välsigna dig och bevara dig och beskydda dig från allt ont!

Niklas Lång, kyrkoherde