Tragiska händelser på en begravningsplats i Solna

Precis som alla andra är det med sorg i hjärtat som vi hör om de tragiska händelser som har skett den senaste tiden på Norra begravningsplatsen. En del hör av sig till oss och undrar vad vi i Solna församling gör med anledning av detta. Klicka här och läs mer.

 

Jag vill börja med det viktigaste, en bön som vi kan be när mörkret och ondskan i världen blir påtaglig för oss. Bönen är skriven av vår tidigare ärkebiskop KG Hammar och famnar kring ännu större frågor, men jag kan känna att den kan hjälpa oss att hitta en bra kurs i möte med livets riktigt svåra sidor - oavsett hur det mötet ser ut för var och en av oss.

Gud, hjälp oss leva
i en värld som vi varken
kan behärska eller kontrollera.

Hjälp oss leva
med tillit och öppenhet
trots att vi är skrämda av terrorns kraft.

Hjälp oss leva
i kärlek och  barmhärtighet
trots hatets ofrånkomliga närvaro
både i vår värld och i våra egna liv.

Hjälp oss leva
i medkänsla
med alla som drabbas av människans ondska
och livets oförklarliga mörker.

Gud, hjälp oss leva.

 

Vad gör då vi i Svenska kyrkan i Solna församling åt de saker som har hänt den senaste tiden på Norra begravningsplatsen här i Solna? Där har ju både skett allvarlig misshandel och omfattande vandalisering.

Solna församling ansvarar inte för ”Norra begravningsplatsen”, men vi gör två viktiga saker med anledning av det som har hänt:

  • Dels finns vi till hands när man vill ha någon att prata med.
    Gäller det dig så hittar du all information du behöver här.
  • Precis som på Norra begravningsplatsen har också vi ordningsvakter som kontrollerar våra kyrkogårdar nattetid.

...och så ber vi. I våra gudstjänster och hemma, såväl anställda som församlingsbor. Vi ber tillsammans och låter bönens gemenskap stärka oss och ge oss hopp.

 

Sen vill jag avslutningsvis också passa på att hjälpa oss alla att hålla ordning på vilka kyrkogårdar vi egentligen har här i Solna och vilka skillnaderna är.

De kyrkogårdar som Svenska kyrkan genom Solna församling har ansvar för är ”Solna kyrkogård” och ”Ulriksdals begravningsplats”.

Den mycket stora ”Norra begravningsplatsen” ansvarar Stockholms kommun för, trots att den ligger inne i Solna. Det kan låta märkligt, men det har sina historiska orsaker sedan lång tid tillbaka. Det är alltså där, på Norra begravningsplatsen, som den senaste tidens mycket tragiska händelser har utspelat sig.

När man följer nyhetsrapporteringen blir det mycket tydligt att det råder en rejäl begreppsförvirring kring de här olika kyrkogårdarna. Därför har vi satt ihop en karta som visar tydligt var de ligger.

Klickar du på länken nedanför kartan kommer du till Solna stad och deras karta där du kan få mer information om vår kommun.

Niklas Lång, kyrkoherde Solna församling

 

Begravningsplatser i Solna