Meny

Sommarens gudstjänster

Äntligen har vi kunnat börja fira gudstjänster igen - och vi fortsätter med våra friluftsgudstjänster under sommaren. Klicka och läs mer!

 

Söndagar kl 11 - bakom Sankt Martins stall, väster om Solna kyrka

För att minska risken för smitta har vi sedan en tid valt att fira friluftsgudstjänster. Tanken är att det ska göra det så riskfritt som möjligt för dem som ingår i någon riskgrupp att delta. Vi utgår naturligtvis från att var och en gör sin egen riskbedömning, men alla är välkomna. Sen är det ju också väldigt härligt att få fira gudstjänsterna utomhus den här underbara årstiden, och det är ju en fin bonus!

Vi håller oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer och tillåter inte fler än max 50 personer att närvara. Vi placerar ut stolarna med minst 2 meters avstånd till varandra. Efter samråd med församlingens präster har det beslutats att vi väntar med att fira nattvard ännu en tid.

Vi serverar inte något kyrkkaffe, men tag gärna med en liten kaffekorg.

Efter midsommarhelgen kommer vi vid överhängande risk för regn att fira gudstjänsten inne i Solna kyrka. Det blir samma enkla gudstjänstform som vid gudstjänsterna utomhus. Även då kommer vi att tillämpa reglerna om max 50 personer och rejäl fysisk distansering. Men det är viktigt att vara medveten om att risken för smitta naturligtvis blir något högre när gudstjänsten firas inne i kyrkan.

Öppen kyrka kl 13-15

Vi håller även under sommaren Solna kyrka öppen för enskild andakt och ljuständning kl 13-15. Det gör att den som av någon anledning inte har möjlighet att delta vid gudstjänsten kl 11 kan få en stilla stund och ett visst mått av gemenskap.

 

Det är en märklig tid vi lever i, men det är en styrka att vi återigen kan samlas och be för vår värld, för våra medmänniskor, för våra närmaste och för varandra.

Gud välsigne dig och varmt välkommen till våra gudstjänster!

Niklas Lång, kyrkoherde