Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Solna Besöksadress: Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14, 17144 SOLNA Postadress: Box 1006, 17121 SOLNA Telefon:+46(8)54664600 E-post till Svenska kyrkan Solna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuspräst 100%

till Karolinska universitetssjukhuset Solna

 

SJUKHUSPRÄST MED ARBETSLEDARANSVAR, 100%

 

Solna församling erbjuder nu en heltidstjänst som sjukhuspräst vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. I den tjänsten har du en arbetsledande och samordnande roll och är formellt anställd i Solna församling. Du arbetar huvudsakligen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, men blir också Sjukhuskyrkans länk till Solna församling.

Sjukhuskyrkan vänder sig framförallt till tre grupper: Patienter, Närstående och Personal. Uppdraget består i att ge stöd i krissituationer kring sjukdom, dödsfall och avsked och att stötta personalen i vårdarbetets vardag samt i krävande vårdsituationer.

Karolinska Universitetssjukhuset Solna är ett av norra Europas största universitetssjukhus med ett fokus på de allra svåraste traumafallen. I en sådan miljö blir det tydligt för alla att religionen har en viktig plats i människors liv och kyrkans roll och närvaro i den ekumeniska Sjukhuskyrkan upplevs av de allra flesta som något helt naturligt och positivt. På hela Karolinska (Solna och Huddinge) arbetar ca 16 000 medarbetare. Man vårdar dagligen ca 4 350 patienter och över 1,5 miljoner patienter varje år. Sjukhuset har ett särskilt ansvar för högspecialiserad vård och har en betydande roll i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver man dessutom världsledande forskning och utbildning.

Förutom att vara en del i teamets arbete på sjukhuset ingår i den här rollen att arbeta med arbetsledning av de två diakoner och den andra sjukhusprästen som ingår i teamet samt att ansvara för samordningen av teamets arbete där också sjukhuspastorn ingår. I den här rollen är man dessutom kontaktperson och ansiktet utåt gentemot sjukhusets representanter och andra organisationer och intressenter. Som arbetsledare på Sjukhuskyrkan ingår man även i Solna församlings ledningsgrupp.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och arbetar i en mångreligiös miljö där dialog och respekt är nyckelord. Detta blir mycket tydligt på Karolinska Universitetssjukhuset Solna där Sjukhuskyrkans ekumeniska team samverkar och delar kontor med en ortodox präst och tre muslimska sjukhuskoordinatorer. Vi förutsätter att du som söker den här tjänsten är nyfiken på religionsmöten och är van vid att reflektera över dig själv och din tro, så att du kan arbeta öppet och lyhört.

Det kan vara intressant att också känna till att Solna församling just nu planerar aktivt för att stegvis bygga upp ett andligt centrum i gränslandet mellan Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Solna kyrka. Där vill vi söka former för att möta olika samhällsutmaningar med bland annat psykisk ohälsa och stress som ett viktigt fokusområde. Förhoppningen är att detta ska skapa nya möjligheter både för Solna församling och för Sjukhuskyrkan.

De fem medarbetare som ingår i Sjukhuskyrkans team på Karolinska Universitetssjukhuset Solna delar på en beredskap som rullar dygnet runt alla veckans dagar under hela året. Du som blir en del av Sjukhuskyrkans team på Karolinska Universitetssjukhuset Solna behöver se värdet och den positiva utmaningen i att vara en del av den beredskapen. Under beredskapen har du en timmes inställelsetid. Det varierar en hel del hur belastningen under beredskapen ser ut och många ärenden kan lösas på telefon. Vissa tillfällen kan det dock bli mycket och det krävs en flexibilitet i planeringen och i teamet för att kunna hantera det dagliga arbetet och hjälpas åt att skapa en god arbetsmiljö. I det arbetet har du i din arbetsledande och samordnande roll en särskilt viktig uppgift.

I en sådan komplex miljö som Sjukhuskyrkan verkar i finns många typer av utmaningar och det är viktigt att vara prestigelös och lugn för att kunna hantera dem konstruktivt. Det är också centralt att vara stresstålig och kunna fatta snabba beslut. Betydelsefullt är även en förmåga att kunna stå ut med att leva i korta möten och se möjligheterna i det. Teamet och handledning finns naturligtvis som stöd i allt detta, men betydelsen av de personliga egenskaperna ska inte underskattas. I undersökningar i engelska kyrkan har man definierat den särskilda kompetensen hos en ”hospital chaplain” som att de är experter på att skapa särskilt anpassade ceremonier i stunden. Behovet av den kompetensen hos en medarbetare i Sjukhuskyrkan på Karolinska Universitetssjukhuset Solna är mycket tydligt.

 

Erfarenheter vi gärna ser hos dig som söker tjänsten

  • Erfarenheter från sjukhuskyrka, annan institutionssjälavård eller motsvarande
  • Chefs- eller ledarerfarenheter
  • Erfarenheter av ekumenisk och interreligiös samverkan
  • Fördjupad själavårds- eller terapeututbildning
  • Utbildning eller fördjupning i krisbemötande och -hantering.
  • För att arbetet ska fungera bra behöver man känna sig bekväm med att prata engelska och gärna även andra språk.
  • I den arbetsledande och samordnande rollen är det centralt att ha en djup teologisk förankring och en öppenhet för hur vårdkontexten och samverkan kring patienterna kan påverka sjukhuskyrkans roll.

 

Praktiska uppgifter

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetet utförs till största delen under kontorstid på vardagar, men beredskap ingår och med det både kvälls- och helgarbete. Tjänsteställe är Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Du ska som sökande vara prästvigd för tjänst i Svenska kyrkan. Efter genomförd behörighetsprövning hos Domkapitlet kommer vi att börja genomföra anställningsintervjuer.

Ansökan skickas till solna.forsamling@svenskakyrkan.se 
och ska vara inne senast 2 mars 2020.

Tänkt tillträde är 15 juni 2020 eller efter överenskommelse.
Provtjänstgöring kan komma att tillämpas. Solna församling begär utdrag ur belastningsregistret för alla tjänster där man på något sätt kan tänkas komma i kontakt med barn och ungdomar, alltså även för denna tjänst.

Upplysningar om tjänsten lämnas av kyrkoherde Niklas Lång 08-546 646 35 och nuvarande tjänsteinnehavare Mona Westerlund Lindberg 08-517 735 12
Facklig företrädare: KyrkA Helene Liljegren 08-546 646 68, Vision Christer Zetterberg 08-635 33 53

 

Om Solna församling

Solna stad är Sveriges till ytan tredje minsta kommun, med många invånare och flera olika typer av bostadsområden tätt intill varandra. Solna befinner sig i ett expansionsskede med en stor befolkningstillväxt samt en kraftig ökning av antalet arbetsplatser. Det här medför att behoven förändras och att församlingsarbetet ställs inför nya utmaningar.

Solna församling har funnits på plats i Solna sedan 1180-talet och motsvarar idag geografiskt Solna Stad: Bergshamra, Ulriksdal, Järvastaden, Hagalund, Huvudsta, Råsunda och Solna centrum. Här bor ca 82 000 personer varav ca 34 000 (37%) är medlemmar i Svenska kyrkan. Vi har en ung befolkning med många singelhushåll och hög genomflyttning.

För att skapa goda förutsättningar för församlingen att vara kyrka i vår del av världen finns i dagsläget drygt 100 anställda. Förutom församlingsverksamheten ansvarar församlingen för två heltidsförskolor, sjukhuskyrkan på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och en egen kyrkogårdsförvaltning som administrerar Solna kyrkogård och Ulriksdals begravningsplats. Inom församlingens gränser finns fyra kyrkor: Solna kyrka, Bergshamra kyrka, Hagalunds kyrka och Råsunda kyrka samt Ulriksdals slottskapell, kapellet på Militärhögskolan Karlberg, Sankt Ansgars kapell i Kyrkans hus i Solna Centrum och Rum för stillhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

 

Rum för stillhet. Här håller Sjukhuskyrkan morgonbön varje vardagmorgon.
Gå mot Rum för stillhet i entréhallen på Karolinska universitetssjukhuset Solna - där finner du Sjukhuskyrkan.