Foto: Stefan Jämtbäck

Sinnesro i Eken

Välkommen till Sinnesro i Eken i Ekensbergskyrkan.

Information gällande covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arrangerar våra verksamheter så ansvarsfullt som möjligt.

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har någon symptom som gör att du kan vara smittsam.
  • Vi håller säker fysisk distans till varandra och håller god handhygien. 
  • Samlingar inomhus utan anvisade platser - max 8 personer. 

Läs mer om hur många besökare som är tilltåtna per kyrka med mera här

Varje andakt har ett tema som bygger på ett ord från sinnesrobönen:

21 aug maktlöshet
4 sep tillit
18 sep överlämnande
2 okt självrannsakan
16 okt bekännelse
30 okt vila
13 nov ofullkomlighet
27 nov försoning
11 dec gottgörelse
8 jan tacksamhet
22 jan bön
5 feb medkänsla

Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesro i Eken är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Solna och Equmeniakyrkan. I gudstjänsten möts kyrkan och tolvstegsandligheten och viktiga delar är sinnesrobönen och öppet personligt delande där den som vill får säga något.

Här kan du läsa mer om sinnesrogudstjänster:  https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/sinnesrogudstjanst

 

Ekensbergskyrkan Foto: Johanna Norin