Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Bibelsamtal

Läs söndagens bibeltexter tillsammans med andra. Onsdagar kl 16 i Kyrkans hus.

Information gällande covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arrangerar våra verksamheter så ansvarsfullt som möjligt.

Vi fortsätter tänka på
  • att hålla avstånd
  • att hålla god handhygien
  • att den som har förkylningssymtom håller sig hemma och tillfrisknar

Läs mer om hur många besökare som är tillåtna per kyrka och i våra samlingssalar här

I en samtalsgrupp om bibeltexter får man säga att man inte förstår. Där kan man i samtalandet söka efter textens mening - kanske är det inte ett svar man kommer fram till, utan flera - och även knyta ord och begrepp till den tid den skrevs i.

På onsdagar kl 16.00 - 17.00
Vi läser söndagens bibeltexter och diskuterar förutsättningslöst tillsammans. Med avstamp i texterna närmar vi oss olika frågor som handlar om kristen tro.

Varmt välkommen, hälsar präst Anders Isacsson.

Avslutas med andakt för den som vill.