Foto: Magnus Aronsson

Välkommen åter till nattvard!

Efter samråd med församlingens präster och ledningsgrupp har vi beslutat att börja fira nattvard i våra gudstjänster igen. Och vi vill naturligtvis att nattvardsmåltiden ska vara så säker som möjligt. Klicka och läs mer här!

 

Under våren när vi inte firade några fysiska gudstjänster alls blev det ännu tydligare för oss hur många som verkligen uppskattar att samlas för de här fina stunderna. Nu i höst har vi börjat fira gudstjänster i kyrkorna igen, och även om pandemin inte på något sätt är över känner vi att vi alla börjar vara så vana vid de olika försiktighetsåtgärder som behövs för att minska risken för smittspridning. Därför har vi beslutat att också återgå till att även fira nattvard igen, men vi behöver hjälpas åt för att det ska bli så säkert som möjligt.

När vi nu börjar fira nattvardsgudstjänster är därför det ett par saker som är bra att känna till.

  • Vi kommer bara att dela ut brödet och inte vinet. Det kallas ibland att man tar emot nattvarden ”under en gestalt” och är det som i dagsläget rekommenderas av Stockholm stifts biskop Andreas Holmberg.
  • Prästen kommer att lägga brödet (oblaten) i handen på den som tar emot det för att inte riskera att komma emot läpparna på någon och på så sätt riskera att sprida någon smitta.
  • Ingen tar emot vinet vid gudstjänsten, varken gudstjänstdeltagare eller präst. Prästen inviger trots det litet vin så Kristus är sakramentalt närvarande också i den gestalten. Vinet konsumeras sedan av prästen i sakristian efter gudstjänsten.

Hur hjälper vi varandra så nattvardsfirandet blir så smittsäkert som möjligt?

  • Ja, en viktig sak är att vi ser till att undvika trängsel och hålla fysisk distans när vi går fram och tillbaka från nattvarden. Det kan lösas på olika sätt rent praktiskt och den präst som tjänstgör kommer att vara tydlig med hur det ska gå till.
  • Prästen kommer att sprita händerna inför ”tillredelsen” som det kallas när bröd och vin dukas fram på altaret.
  • Handsprit kommer också att finnas tillgänglig för alla som kommer fram till nattvarden. Använd den mycket gärna innan du går fram.
  • Är du själv det minsta osäker på om du bör gå fram ifall du tillhör en riskgrupp, då är det viktigt att veta att du har mitt fulla stöd att sitta kvar i bänken och ha din andakt där. Det är en mycket fin upplevelse att få ta emot nattvarden, men livet är också en mycket fin gåva som vi har att förvalta på bästa sätt - för vår egen och våra närmastes skull.
  • Och till sist - kännder du dig det minsta sjuk och har symptom på luftvägsinfektion, så gäller samma sak som tidigare: Stanna hemma och ta hand om dig till dess att du är frisk. Då ses vi igen!

Väl mött till gudstjänst, med nattvard!

Gud välsigne dig!

Niklas Lång, kyrkoherde