Meny

När börjar vi fira gudstjänster igen?

Sedan Palmsöndagen följer Solna församling biskopens direktiv med paus i gudstjänstfirande på plats i kyrkorna på söndagarna. Vi vill på det sättet ta vår del av ansvaret för smittskyddet. Men hur länge ska det fortsätta? Kyrkoherde Niklas Lång berättar hur Solna församling tänker.

 

Det är naturligtvis mycket tråkigt att vi inte kan samlas för att fira gudstjänster i kyrkorna på söndagar och helger. Men vi gör så av omtanke om varandra. Tyvärr vet vi i dagsläget inte hur länge den här pausen kommer att vara. Från och med den 10 maj börjar vi i liten skala att fira friluftsgudstjänster bakom Sankt Martins kapell vid Solna kyrka.

Ring gärna och fråga om det är något du undrar över. 08-546 646 00

Ett par saker vet vi alldeles säkert, och dem vill jag berätta om här:

Öppen kyrka

Vi kommer att fortsätta att hålla Solna kyrka och Bergshamra kyrka öppna för enskild andakt och ljuständning på söndagarna kl 13-15. (Det kan vid något tillfälle krocka med en redan inbokad dopgudstjänst, så håll gärna litet uppsikt här på hemsidan för exakta tider varje helg.)

När vi börjar bjuda in till gudstjänster på söndagarna igen, kommer vi med största säkerhet att också fortsätta med Öppen kyrka. Det troliga är att flera i riskgrupperna under en övergångsperiod kommer att tycka att det är lugnast att få komma själv till kyrkan.

Inspelade andakter

Under hela april och maj månad kommer vi varje söndag att här på hemsidan och på facebook publicera inspelade andakter från någon av våra kyrkor. Präster och musiker kommer att turas om att leda dem och våra kommunikatörer kommer att spela in dem. Det här gör vi oavsett om vi börjar fira gudstjänster igen, av omsorg om dem som ännu inte har möjlighet att delta.

Tacksägelser för särskilt inbjudna

Med början söndagen den 26 april kommer vi också att bjuda in anhöriga till avlidna församlingsbor till en kort Tacksägelseandakt med klockringning och ljuständning utomhus i Minneslunden på Solna kyrkogård.

Andakten leds av någon av våra präster och kommer att börja kl 15, i direkt anslutning till Öppen kyrka. Men, det är viktigt att veta att den här andakten bara är till för de anhöriga som fått en skriftlig inbjudan. Att vi gör så beror förstås på att vi inte vill riskera att bli för många som samlas.

 

Avslutningsvis vill jag bara säga att jag är glad och tacksam för alla medarbetares och volontärers insatser i dessa föränderliga och märkliga tider. Det känns också tryggt att se att så många av våra församlingsbor i riskgrupperna tar sin roll i smittskyddet på största allvar.

Må Gud välsigna dig och bevara dig och beskydda dig för allt ont!

Niklas Lång
kyrkoherde Solna församling