Max 50 personer vid alla begravningar, vigslar och dop

Solna församling följer naturligtvis det som nu gäller i hela vårt samhälle. Klicka här och läs mer.

 

”Det är allvar nu.” Så uttryckte sig stadsministern när han fredagen den 27 mars berättade att samlingar med fler än 50 personer är förbjudna.

I Solna församling kommer vi naturligtvis att respektera detta fullt ut och inte släppa in mer än totalt 50 personer vid någon gudstjänst eller annan samling (inklusive personal). Det är viktigt att känna till att dessa regler naturligtvis också gäller alla dop, vigslar och begravningar. Vi tolkar också förbudet som att det även gäller samlingar utomhus.

I dagsläget kan vi tänka oss att det här nya förbudet särskilt kommer att påverka en del begravningar. Vi förstår verkligen hur svår situationen kan vara för anhöriga när man blir begränsad i sina möjligheter att samlas och uttrycka sin sorg tillsammans. Men jag vill verkligen be anhöriga och begravningsbyråer att tänka till i förväg och hjälpa oss att följa den nya lagen. Förbudet finns där för att vi ska visa varandra respekt och omsorg i en svår tid.

Vi får omsluta varandra och våra medmänniskor med förbön och goda tankar.
Må Gud välsigna dig och bevara dig och beskydda dig för allt ont.

Niklas Lång, kyrkoherde