Foto: Helene Wallin

Kvinnlig textilkonst för själen

Hagalunds kyrka ställer ut antependier – altarklädnader - kyrkliga textilier som broderats för hand av kvinnliga textilkonstnärer.

Sammanlagt fyra antependier ställs ut i Hagalunds kyrka. Många kända namn finns bakom textilierna. En av textilkonstnärerna är, Agnes Branting (1862–1930), som gjorde stora insatser för återinförandet av de liturgiska färgerna i Svenska kyrkan. En annan känd konstnär är Sofia Gisberg, levde mellan 1854 och 1926 och hade utbildats på Konstfack. Hon var anställd på en textilateljé som hette Licium där Agnes Branting verkade som chef.

Kyrkotextilierna kommer att visas fram till skärtorsdagen, och ambitionen är att det ska bli en återkommande årlig upphängning från första advent till skärtorsdagen. En bra dag att se utsällningen är i samband med att kyrkan är öppen i anknytning till gudstjänster söndagar 10-13.30. Se i kalendern för övriga öppettider.

Information gällande covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arrangerar våra verksamheter så ansvarsfullt som möjligt.

  • Max 8 deltagare i verksamheter och gudstjänster.
  • För att vara säker på att få en plats krävs anmälan till gudstjänster och övrig verksamhet, se mer information i kalendern eller ring 08-546 646 00.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har någon symptom som gör att du kan vara smittsam.