Foto: Johanna Norin

Gudstjänster och verksamheter i virustider

Klicka och läs mer här om vad som gäller just nu. Se även kalendern eller ring gärna 08-546 646 00 för mer information.

 

Dop, Vigsel och Begravning

Vi fortsätter att fira Livets gudstjänster - dop, vigsel och begravning - inom ramen för de lagar och regler som gäller för tillfället. Det betyder att vi inte kan vara fler än max 50 personer. Vi ber också alla deltagare att iaktta ordentlig fysisk distans till varandra samt stanna hemma vid förkylningssymptom.

friluftsgudstjänst och Öppen kyrka

Varje söndag hålls en friluftsgudtjänst vid S:t Martins stall, nära Solna kyrka, och mellan kl. 13-15 varje söndag är Solna kyrka och Bergshamra kyrka öppen för enskild andakt och ljuständning. (Efter midsommar är Solna kyrka öppen på söndagarna kl 13-15 och Bergshamra kyrka på tisdagarna kl 13-15.)

Samma sak gäller vid dessa samlingar - vi kan inte vara fler än max 50 personer. Vi ber också alla deltagare att iaktta ordentlig fysisk distans till varandra samt stanna hemma vid förkylningssymptom. 

Hör du till någon riskgrupp vill vi också att du tänker efter noga om du verkligen bör delta. Vi vet att vissa deltar, även om många fortfarande väljer att stanna hemma. Vi innesluter alla som inte har möjlighet att komma i våra förböner.

kyrkans hus

Kyrkans hus har stängt för besökare tillsvidare.
Har du ett bokat möte eller har frågor ring 08-546 646 00.
Välkommen att ringa också om du behöver prata med någon eller om du behöver hjälp att handla.

Verksamheter som har paus

Tillsvidare har följande verksamheter paus:
(Inför hösten hoppas vi att vissa verksamheter äntligen kommer att kunna öppna igen, men vi följer utvecklingen noga och vill att det ska vara så säkert som möjligt att delta. )

• Öppna förskolorna i Kyrkans hus och Solvändan
• Babymassagen
• Andakterna vid servicehusen
• Caféet i Kyrkans hus
• Café Källan
• Annan öppen ungdomsverksamhet
• Onsdagsträffen
• Hagalundsträffen
• Syföreningen
• Församlingskretsen
• Stick- och virkcaféet
• Vuxenkörerna
• Barnkörerna
• Barnrytmiken
• Babyrytmiken

Är du osäker på vad som gäller ber vi dig att titta i kalendern här på hemsidan eller att kontakta receptionen i Kyrkans hus på 08-546 646 00 eller via solna.forsamling@svenskakyrkan.se. 

Låt oss be

Avslutningsvis ber vi dig som läser detta att tillsammans med oss stämma in i biskop Martin Modéus bön:

Gud, du som är nådens och modets Gud.
Vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land.
Vi kommer till dig med vår rädsla, vilsenhet och bön om kraft,
med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.
Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer
och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.
Vi ber för alla som arbetar i vården.
I orons tid, låt våra handlingar vara en del av svaret på våra böner.
Amen.

Må Gud välsigna dig och bevara dig och beskydda dig från allt ont.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Niklas Lång
Kyrkoherde Solna församling