Meny

Gudstjänster och verksamheter i virustider

Vi tar paus med öppna verksamheter till och med den 31 maj. Från och med Palmsöndagen den 5 april tar vi tillsvidare också paus med att fira gudstjänster på helgdagarna. Klicka och läs mer här och i kalendern. Ring även gärna 08-546 646 00 om du har frågor.

 

Även gudstjänster och musikarrangemang tar nu paus

Vi tar nu på biskopens inrådan paus även med helgdagarnas gudstjänster och alla musikarrangemang. Men det är viktigt att veta att vi fortsätter med dop, vigsel och begravning inom ramen för de lagar och regler som gäller för tillfället. Ett par saker kan dock vara viktigt att känna till:

- Har du symptom på luftvägsinfektion ber vi dig vänligt men bestämt att följa myndigheternas mycket tydliga riktlinjer och stanna hemma.

- Hör du till någon riskgrupp vill vi också att du tänker efter noga om du verkligen bör delta just nu de närmaste veckorna. Vi innesluter alla som inte har möjlighet att komma i våra förböner.

 

Ungdomsverksamheten

Sedan regeringen den 17 mars rekommenderat gymnasieskolor och universitet att gå över till distansundervisning tar vi paus även med de flesta av våra ungdomssamlingar. För de verksamheter som trots allt fortsätter gäller naturligtvis följande:

- Har du symptom på luftvägsinfektion ber vi dig vänligt men bestämt att följa myndigheternas mycket tydliga riktlinjer och stanna hemma.

kyrkans hus

Kyrkans hus har stängt för besökare tillsvidare.
Har du ett bokat möte eller har frågor ring 08-546 646 00.
Välkommen att ringa också om du behöver prata med någon.

Verksamheter som tar paus

Under den närmaste tiden, 16 mars - 31 maj, kommer nedanstående verksamheter att ta paus. Vi kommer att utvärdera läget allteftersom och förändringar kan ske.

• Öppna förskolorna i Kyrkans hus och Solvändan
• Babymassagen
• Andakterna vid servicehusen
• Caféet i Kyrkans hus
• Café Källan
• Annan öppen ungdomsverksamhet
• Påskvandringarna
• Onsdagsträffen
• Hagalundsträffen
• Syföreningen
• Församlingskretsen
• Stick- och virkcaféet
• Vuxenkörerna
• Barnkörerna
• Barnrytmiken
• Babyrytmiken

Är du osäker på vad som gäller ber vi dig att titta i kalendern här på hemsidan eller att kontakta receptionen i Kyrkans hus på telefon 08-546 646 00 eller på mailadress solna.forsamling@svenskakyrkan.se. 

Låt oss be

Avslutningsvis ber vi dig som läser detta att tillsammans med oss stämma in i biskop Martin Modéus bön:

Gud, du som är nådens och modets Gud.
Vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land.
Vi kommer till dig med vår rädsla, vilsenhet och bön om kraft,
med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.
Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer
och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.
Vi ber för alla som arbetar i vården.
I orons tid, låt våra handlingar vara en del av svaret på våra böner.
Amen.

 

Må Gud välsigna dig och bevara dig och beskydda dig från allt ont.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Niklas Lång
Kyrkoherde Solna församling