Foto: Magnus Aronson/Ikon

Friluftsgudstjänst varje söndag

Äntligen tid att fira gudstjänst utomhus! Vi ses på ängen vid S:t Martins stall, framför Solna kyrka. Söndagar kl 11 från 27 juni.

Information gällande covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arrangerar våra verksamheter så ansvarsfullt som möjligt.

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har någon symptom som gör att du kan vara smittsam.
  • Vi håller säker fysisk distans till varandra och håller god handhygien. 
  • Samlingar inomhus utan anvisade platser - max 8 personer. 

Läs mer om hur många besökare som är tilltåtna per kyrka med mera här

Äntligen sommar som ger oss möjlighet att på söndagar få fira friluftsgudstjänst i det gröna, på ängen vid S:t Martins stall framför Solna kyrka.

Smygstart på midsommardagsen 26 juni kl 11, då med kyrkoherde Niklas Lång, diakon Susan Bergkvist och organist Kerstin Ytterberg.

Söndag 27 juni kl 11 med präst Hanna Holmlund och organist Kerstin Ytterberg.

Därefter varje söndag hela sommaren. Vid regn inne i Solna kyrka.