Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Solna Besöksadress: Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14, 17144 SOLNA Postadress: Box 1006, 17121 SOLNA Telefon:+46(8)54664600 E-post till Svenska kyrkan Solna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

En annorlunda pedagogtjänst

För att förverkliga planerna för Solna kyrkby behöver vi dig, en pedagogisk motor, för projekt kring natur, hälsa, kultur och andlighet. Samtidigt får du en viktig roll i Solnas starka ungdomsarbete.

FÖRSAMLINGSPEDAGOG 100%

 Vilket blir ditt nästa steg i din utveckling som församlingspedagog? Solna församling erbjuder nu en mycket spännande pedagogtjänst, en tjänst som både ger utrymme för ungdomsarbete och att arbeta med pedagogik i församlingen i ett bredare perspektiv.

Ungdomsarbete

I den här delen av tjänsten ingår du i Ungdomsteamet i Solna församling där du arbetar tillsammans med tre pedagoger som arbetar heltid med våra konfirmander och ungdomar. I teamet ingår även två präster som har halva sin tjänst avdelad för arbetet med konfirmander och ungdomar samt en ungdomsassistent. Vårt konfirmandarbete är fördelat på flera olika typer av läger men vi har också varje år en grupp som huvudsakligen håller sig på hemmaplan.

Efter konfirmationen erbjuder vi Café Källan på tisdagskvällar som är en öppen verksamhet med allt från mässa till läxläsning, gitarrlektioner, pingis, musik, fika och en möjlighet att umgås utan krav. För de ungdomar som vill, och de är många, finns möjligheten att också gå en ledarutbildning som i grunden sträcker sig över två år. Ledarutbildningen ger ungdomarna möjlighet att delta som ungdomsledare på läger och i annan verksamhet. Ytterligare en viktig del i vårt ungdomsarbete är de "Vandringar" vi genomför för skolklasser i församlingen. Vi arbetar med olika typer av vandringar, men satsar särskilt på Julvandring och Påskvandring där många av övriga medarbetare och volontärer också deltar. Följ oss gärna på @ungdomsteamet på Instagram om du vill se mer av vad vi gör.

Hur arbetsuppgifterna fördelas i ungdomsteamet kan variera över tid, men som vi tänker just nu kommer de här delarna att ingå i den här tjänsten: två konfirmandgrupper där du har huvudansvaret för minst en av dem, skidläger en vecka varje vinter, delta i arbetet med Café Källan varannan vecka samt att delta i arbetet med Vandringarna. Vi behöver en teammedlem som både har erfarenheter att bidra med, men som också kan se värdet av det arbete som redan finns och som målmedvetet har byggts upp under många år.

Utvecklingsarbete

Solna församling planerar just nu aktivt för att stegvis bygga upp ett andligt centrum i gränslandet mellan Nya Karolinska Solna och Solna kyrka. Här i det som kallas Solna kyrkby vill församlingen knyta samman våra rötter i en av Stockholms äldsta kyrkor och andra historiska byggnader med närheten till Nya Karolinska Solna. I den miljön vill vi söka former för att möta olika samhällsutmaningar med bland annat psykisk ohälsa och stress som ett viktigt fokusområde. Tanken är att arbeta utifrån en helhetssyn där skapelse och andlighet får höra samman på ett naturligt sätt. Projektet har många pedagogiska dimensioner och i det här strategiskt viktiga framtidsarbetet vill vi nu inkludera en trygg och utvecklingsinriktad pedagog.

Under 2019 har vi genomfört en förstudie som finns att ladda ned här. Viktiga ingredienser i det här arbetet ser vi kan vara retreater, pilgrimsarbete, ungdomskommunitet, verksamheter kopplade till kultur, konst, musik, dans – liksom möjligheten att arbeta med läkande trädgårdar och närheten till Hagaparken.

En grundtanke i hela arbetet är att vi arbetar med social innovation och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Genom en samverkan med andra aktörer kring samhälleliga behov kan vi skapa arenor där det blir tydligare hur vårt kyrkliga perspektiv kan bidra i mötet med aktuella samhällsutmaningar och hur vi med vår unika kompetens kan göra skillnad. Projektet kring Solna Kyrkby leds av Mats Rydinger som gärna står till förfogande för eventuella frågor.   

Krav för tjänsten är:
·       erfarenheter av arbete och ansvar i konfirmandarbete i Svenska kyrkan
·       att se på ungdomsarbete med inspiration och glädje
·       en nyfiken inställning till livet

Meriterande för tjänsten är:
·       erfarenheter av samarbeten med andra aktörer, organisationer och professioner
·       erfarenheter av att leda pilgrimsvandringar
·       erfarenheter från olika former av kommunitetsliv
·       kompetens inom bild, drama, musik, trädgårdsodling eller musik
·       sjukvårdserfarenhet
·       en vana vid sociala medier

Du är en person som gärna beskrivs som:
·       engagerad och lösningsfokuserad
·       lyhörd och processinriktad
·       nätverkande och öppen för samverkan med andra samhällsaktörer
·       en teamarbetare
·       väl förankrad i Svenska kyrkans tro och liv

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid där arbetstiden fördelas lika mellan de båda delarna i tjänsten. Du har viss möjlighet att påverka arbetstiderna, men både kvälls- och helgarbete samt läger ingår. Tjänsteställe är Kyrkans hus vid Solna centrum, men verksamheterna är förlagda till olika platser i församlingen.

Ansökan skickas till solna.forsamling@svenskakyrkan.se 
och ska vara inne senast måndag 27 januari.

Tänkt tillträde är 1 juni 2020 eller efter överenskommelse. Provtjänstgöring kan komma att tillämpas. Solna församling begär utdrag ur belastningsregistret för alla tjänster där man på något sätt kan tänkas komma i kontakt med barn och ungdomar, alltså även för denna tjänst.

Upplysningar om tjänsten lämnas av komminister Mats Rydinger 08-14 15 91, arbetsledande pedagog Axel Kroon 08-546 646 92 samt kyrkoherde Niklas Lång 08-546 646 35.
Fackliga företrädare: Vision, Christer Zetterberg 08-635 33 53, KyrkA Helene Liljegren 08-546 646 68

 

Om Solna församling

Solna stad är Sveriges till ytan tredje minsta kommun, med många invånare och flera olika typer av bostadsområden tätt intill varandra. Solna befinner sig i ett expansionsskede med en stor befolkningstillväxt samt en kraftig ökning av antalet arbetsplatser. Det här medför att behoven förändras och att församlingsarbetet ställs inför nya utmaningar.

Solna församling har funnits på plats i Solna sedan 1180-talet och motsvarar idag geografiskt Solna Stad: Bergshamra, Ulriksdal, Järvastaden, Hagalund, Huvudsta, Råsunda och Solna centrum. Här bor ca 82 000 personer varav ca 34 000 (37%) är medlemmar i Svenska kyrkan. Vi har en ung befolkning med många singelhushåll och hög genomflyttning.

För att skapa goda förutsättningar för församlingen att vara kyrka i vår del av världen finns i dagsläget drygt 100 anställda. Förutom församlingsverksamheten ansvarar församlingen för två heltidsförskolor, Sjukhuskyrkan på Nya Karolinska Solna och en egen kyrkogårdsförvaltning. Inom församlingens gränser finns fyra kyrkor och flera kapell.