Foto: Kristin Lidell/Ikon

Nytt läge 9 februari 2022

Nyhet Publicerad Ändrad

Restriktioner försvinner, Solna församling återgår till normal verksamhet, men vissa saker kan vara bra att tänka på.

Så här tänker vi efter 9 februari 2022:

De flesta pandemirestriktioner är nu borttagna. Det gäller deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa rekommendationer finns fortfarande kvar, till exempel att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk.

Välkommen att fira gudstjänst, gå på konsert och delta i församlingens aktiviteter! Nu är det möjligt att göra det utan restriktioner.

Vilken lättnad att vi äntligen nått hit!

Flera verksamheter som varit pausade  i Solna församling startar under nästkommande veckor. En del är redan igång. Samlingar och grupper kan nu åter träffas som innan pandemin och maxantal per lokal gäller återigen vad brandsäkerheten tillåter.

Nu blir det åter möjligt att ge kollekt i kontanter och betala kontant för sitt kaffe, något som flera besökare saknat under pandemin. Swish fungerar lika bra som vanligt.

Det höga smittläget som fortfarande finns gör att de öppna förskolorna gradvis jobbar sig mot normalläge under februari månad, och förhoppningen är att inom kort kunna välkomna föräldrar och barn på samma sätt som innan pandemin. 

Att till en början undvika onödig trängsel inomhus kan vara bra ännu en tid, för vi är nog många som vant sig vid ny ”pandeminormal” och tycker det vanliga känns ovant fastän det är så efterlängtat!

Väl mött till en efterlängtad vårtermin!

Detta är bra att fortsätta tänka på:

  • Stanna hemma om du har förkylningssymptom.
  • Hålla god handhygien.
  • Är du ovaccinerad behöver du tänka på att vidta extra försiktighet och undvika trängsel såsom regeringen och folkhälsomyndigheten angivit.

 

Startdatum i vår:

Språkcafé

måndag 21 februari.

Onsdagsträffen

onsdag 16 februari.

Stick- och virkcafé

torsdag 17 februari.

träffpunkt hagalund

torsdag 17 februari.

Klara måndagar

Startar senare under våren. Information kommer.

Anonyma ensamma - ny grupp i solna prästgård

Information kommer.

körövningar

Vuxenkörerna startar under vecka 7, körmedlemmar informeras av respektive körledare.
Barnkörerna: några startar vecka 7, men övar utomhus, några med kortare övning och ett par körer startar vecka 10. Körerna informeras av respektive körledare.

Har du frågor?

Du kan alltid ringa receptionen 08-546 646 00 och få hjälp att hitta information.