COVID och restriktioner, vad gäller nu?

Vi anpassar våra verksamheter i Solna församling så att de följer rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

i kyrkorna

Vi kan vara fler i våra kyrkor vid dop, vigsel och begravning samt söndagarnas gudstjänster. Utöver de som tjänstgör vid gudstjänsten är det från och med den 1 juni följande maxantal som gäller: 

  • 35 personer - Solna kyrka och Bergshamra kyrka
  • 50 personer - Hagalunds kyrka och Råsunda kyrka

Från och med den 29 september 2021 gäller:

  • 70 personer - Solna kyrka
  • 70 personer - Bergshamra kyrka
  • 100 personer - Hagalunds kyrka
  • 100 personer - Råsunda kyrka

psalmsång och nattvard

Från och med söndag den 5 september är det åter igen tillåtet att sjunga psalmsång i gudstjänsten och fira nattvard i alla våra kyrkor.

Uthyrning av lokal

Det finns möjlighet att hyra S:t Martins stall eller stora salen i Råsunda kyrka för dopkaffe eller minnesstund. Obs! Begränsat antal deltagare. Kontakta bokningen för mer information på 08-546 646 1008-546 646 20 eller solna.bokning@svenskakyrkan.se

Vi fortsätter tänka på

  • att hålla avstånd
  • att hålla god handhygien
  • att den som har förkylningssymtom håller sig hemma och tillfrisknar