Nya restriktioner - vad gäller nu?

Vi anpassar våra verksamheter i Solna församling så de ligger i linje med de nya restriktionerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Antal besökare i kyrkorna

Vi kan vara fler i våra kyrkor vid dop, vigsel och begravning samt söndagarnas gudstjänster. Utöver de som tjänstgör vid gudstjänsten är det från och med den 1 juni följande maxantal som gäller: 

  • 35 personer - Solna kyrka och Bergshamra kyrka
  • 50 personer - Hagalunds kyrka och Råsunda kyrka

Uthyrning av lokal

Från och med 1 juli finns det möjlighet att hyra Sankt Martins stall för dopkaffe eller minnesstund. Obs! Begränsat antal deltagare. Kontakta bokningen för mer information på 08-546 646 1008-546 646 20 eller solna.bokning@svenskakyrkan.se

Gudstjänster och verksamheter

Till och med 29 augusti firas en enkel nattvardsgudstjänst på söndagar kl. 9.30 i Solna kyrka och en friluftsgudstjänst kl. 11 vid S:t Martins stall. 

  • Anmälan behövs inte längre till gudstjänster och verksamheter. 
  • Samlingar inomhus utan anvisade platser - max 8 personer. 

Vi fortsätter tänka på

  • Den som har förkylningssymtom håller sig hemma och tillfrisknar.
  • Vi håller säker fysisk distans och iakttar god handhygien.

 

Tack för att du hjälper oss att ta vår del av ansvaret för att minska smittspridningen! Vi håller i och håller ut, ännu en tid! 

Niklas Lång, kyrkoherde