Foto: Magnus Aronson /Ikon

Nattvardsfirande i virustider

Det kan variera något hur tjänstgörande präst väljer att hantera nattvardsfirandet i tider som dessa. Här berättar kyrkoherde Niklas Lång om de riktlinjer Solna församling har som grund.

 

Nattvarden

Jag vill börja med att betona att det är viktigt att var och en väljer att förhålla sig till nattvardsfirandet så som man själv upplever känns bäst i dessa virustider. Det är fullt möjligt att nu välja ett annat sätt att vara delaktig i nattvardsfirandet, även om man annars brukar gå fram och ta emot både bröd och vin.

  • I Solna församling fortsätter vi att dela ut både bröd och vin, men vi doppar endast brödet försiktigt i vinet så inte fingrarna kommer i kontakt med det. Ingen dricker av vinet.
  • För den som så önskar går det utmärkt att endast ta emot brödet. Det kallas ibland att ta emot nattvarden ”under en gestalt” och är exempelvis mycket vanligt i den Romersk Katolska kyrkan. Jesu blod anses vara närvarande också i hans kropp och genom brödet får vi del av ”nattvardens fulla välsignelse” som Svenska kyrkans biskopar uttrycker det i deras nya biskopsbrev om nattvarden (s 84).
  • Det går som alltid utmärkt att komma fram till nattvarden och lägga ena armen diagonalt över bröstet för att signalera att man vill ha en välsignelse istället för att ta emot bröd och vin.
  • Och som alltid har vi full respekt för dem av oss som väljer att sitta kvar i kyrkbänken och ha sin andakt där under nattvardsfirandet.

Jag vill än en gång betona att det i dessa tider går utmärkt att göra på ett annat sätt än man brukar när man deltar i en nattvardsgudstjänst.

Fridshälsningen

I mässan är både bekännelsen och fridshälsningen viktiga delar i förberedelsen inför nattvardsfirandet och det gudsmöte som sker där. I bekännelsen ges vi möjlighet att sluta fred med Gud och i fridshälsningen får vi symboliskt sluta fred med våra medmänniskor.

Traditionellt har man omfamnat varandra eller handhälsat vid fridshälsningens moment i gudstjänsten. I dagens virustider hälsar vi istället varandra ”Guds frid” utan kroppskontakt med en lätt bugning eller en vinkning.

 

Väl mött till gudstjänst och förbön för våra medmänniskor och för vår värld!

Niklas Lång
kyrkoherde Solna församling