Andakt i Ansgars kapell

Morgon- och lunchandakter i Kyrkans hus.

Varmt välkommen att stanna till på morgon- eller lunchbön i kapellet i Kyrkans hus. 
En kort andakt som ger tillfälle att samla dig vid dagens början eller mitt.

Morgonbön

Måndag-torsdag kl. 8.45

Lunchbön

Måndag & onsdag kl. 12.30

Adress: Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14