Meditation som stillhet och mental vila

I djupmeditation blir man mer närvarande i sig själv. Bli guidad i kristen djupmeditation i Råsunda kyrka varannan onsdag.

Information gällande covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arrangerar våra verksamheter så ansvarsfullt som möjligt.

Vi fortsätter tänka på
  • att hålla avstånd
  • att hålla god handhygien
  • att den som har förkylningssymtom håller sig hemma och tillfrisknar

Läs mer om hur många besökare som är tillåtna per kyrka och i våra samlingssalar här

I djupmeditation blir man mer närvarande i sig själv. 

Kristen djupmeditation är den kristna mystikens väg att i stillhet och tystnad öppna sig för Guds kärlek. I djupmeditation blir man mer närvarande i sig själv. Det handlar om en vaken vila som öppnar för sunda psykiska processer. 

Meditationen bygger på två grunder; kroppshållningen och det inre förhållningssättet till tankarna. Att vara uppmärksam på, att ha inriktning mot, tystnad med, frihet till Gud. Gud som har förmedlats till oss genom sitt ord: Jesus Kristus, detta ord i kärlekens tystnad. 
 
Vi träffas i Råsunda kyrka och inleder med introduktion och instruktion. Därefter gör vi en enklare uppvärmning och avspänning, och mediterar i 20 min.  Paus 5 minuter och sedan ytterligare en meditation 20 min för de som vill.

Ledare är Örjan Bildt, präst och utbildad i kristen djupmeditation på Stiftelsen Berget i Rättvik.

Tid: Varannan onsdag kl 18.30-19.30
Plats: Råsunda kyrka
Datum
: 11/8, 18/8, 25,8, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12

Ingen anmälan behövs.