Meny

Samtal & stöd i Solna församling

Någon att prata med? Första kontakten görs på vår telefontid, fredagar kl. 9-11.

Telefontid för bokning: Fredagar kl. 9-11

Telefon: 08-546 646 04
E-post: Klicka här för att maila.

  • Enskilda samtal/själavård under kortare eller längre tid.
    Kostnadsfritt.
  • Åldersanpassade sorgegrupper för vuxna, barn och ungdomar som förlorat någon närstående genom dödsfall. Du möter andra i liknande situation och bearbetar det som hänt genom att dela sorg och tankar.
    Kostnadsfritt. 
  • Krishantering och krisstöd i akuta situationer. Omedelbara och kortvariga insatser för både enskilda och grupper vid traumatiska händelser.
    Kostnadsfritt. 

Du är välkommen med det som du bär på och vill samtal om. Här möter du präster och diakoner med erfarenhet och adekvat utbildning. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

För dig som har någon sörjande i din närhet: Första hjälpen vid sorg

Läs mer om samtalsstöd i kyrkan 

 

PRÄSTER OCH DIAKONER HAR TYSTNADSPLIKT
Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt vid enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott, och vid oro för att ett barn far illa. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare. 

Jourhavande präst

Du kan ringa 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst
Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. Telefonjouren är öppen alla dagar mellan 21.00 och 06.00. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Väntetiden brukar vara ungefär fem minuter.

Jourhavande präst finns alltid på det nationella larmnumret 112. Bild: Ikon bildbyrå

Ta kontakt via chat söndag - torsdag klockan 20-24, läs hur du gör här

Skriv ett digitalt brev och få svar inom 24 timmar efter att du skickat det. Svaret ligger kvar i 15 dagar. Läs mer här

Läs mer om Jourhavade präst här