Förtroendevalda

De folkvalda styr inriktningen för församlingens arbete.

KYRKOFULLMÄKTIGE

är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget m m. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd i proportion till valresultatet. Det sker vanligen efter överläggning mellan de nomineringsgrupper som deltagit i valet. Solna kyrkofullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val och dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Sammanträdesdagar för Kyrkofullmäktige
Följande torsdagar under 2022:
3 mars
2 juni
3 november

Kyrkofullmäktige 2022- 2025
Svenska kyrkan Solna församling

Ordinarie ledamöter

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA  (S)
Margareta Nordin 1:e vice ordförande
Claes Bidebo
Per-Ove Nelstrand
Ann-Charlotte Viklund
Ann Nelstrand
Matti Persaud
Britt Törnberg
Sune Holmgren
Kajsa Olsson
John Borja
Signe Levin
Lars Ander
Karin Perers


PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)
Eva Gustafsson
Linda Cigéhn 2:e vice ordförande
Linnéa Forssell
Iréne Strandgren
Jan Ersson
Ylva Famme
Sofia Springare 
Anna-Lena Arreborn


BORGERLIGT ALTERNATIV (Ba)
Thomas Wallin
Christer Schwartz
Åsa Rundquist
Mikael Ronsjö

CENTERPARTIET (C)
Monica Eriksson ordförande
Marcela Arosenius
Anders Palm


SVERIGEDEMOKRATERNA  (Sd)
Kjell Johansson
Thomas Stenrup
Henrik Robeck


FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN (FISK)
Caijsa Andersson
Curt Fredriksson

FRIMODIG KYRKA (FRIM)
Margareta Bäfverfeldt


KRISTDEMOKRATER I SVENSKA KYRKAN (Kd)
Olle Rosén

Ersättare

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA (S)
Thomas Longhi
Lisen Herrgård
Mats Haapanen
Margareta Alldahl
Lina Hultqvist
Veronica Lindholm
Peter Rangwe


PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)
Anne-Charlotte Leijon
Hans Gustafsson
Marie Svensson
Inger Liljeström


BORGERLIGT ALTERNATIV  (Ba)
Christopher Denker
Stellan Schultz


CENTERPARTIET (C)
Magnus Persson
Martin Karlsson


SVERIGEDEMOKRATERNA (Sd)
Åke Forslund
Peter Barth


FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN (FISK)
Carin Wesslau
Siri Wahlqvist


FRIMODIG KYRKA (FRIM)
Göran Lostig
Anna Olsson


KRISTDEMOKRATER I SVENSKA KYRKAN  (Kd)
Kent-Rune Sjöholm
Lars Nordqvist