Förskola i Solna församling

Svenska kyrkan har två heltidsförskolor: Näckrosgårdens förskola, som ligger i Råsunda, och förskolan Glädjen som ligger i Bergshamra. Vi kombinerar mindre barngrupper och lekfullt lärande.

Alla människor är olika, och lika mycket värda. Alla möten ska vara fyllda med glädje, värme och trygghet. I kyrkans förskola vill vi väcka barnets nyfikenhet och bejaka barnets rätt till andlig utveckling. Tillsammans med familjen vill vi ta vara på barnets intressen, ge det glädje, lekfullhet och mod i livet. Vi vill ge utrymme för varje barn varje dag.