Förskola i Solna församling

Svenska kyrkan har två heltidsförskolor: Näckrosgårdens förskola, som ligger i Råsunda, och förskolan Glädjen som ligger i Bergshamra. Vi kombinerar mindre barngrupper och lekfullt lärande.

Förskolan Glädjen

Vi är inspirerade av Emilia Reggios pedagogiska filosofi. Förskolans ateljé och stora naturgård stimulerar, inspirerar, och utmanar barnens alla uttrycksmöjligheter. Förskolan har tre avdelningar och små barngrupper.

Förskolan Näckrosgården

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Barnens intressen, nyfikenhet och tankar får ta mycket plats. Förskolan har två avdelningar med 30 barn.

Alla människor är olika, och lika mycket värda. Alla möten ska vara fyllda med glädje, värme och trygghet. I kyrkans förskola vill vi väcka barnets nyfikenhet och bejaka barnets rätt till andlig utveckling. Tillsammans med familjen vill vi ta vara på barnets intressen, ge det glädje, lekfullhet och mod i livet. Vi vill ge utrymme för varje barn varje dag.