Foto: Josefin Casteryd/IKON

Heltidsförskolor

Svenska kyrkan har två heltidsförskolor i Solna.

Alla människor är olika, och lika mycket värda. Alla möten ska vara fyllda med glädje, värme och trygghet. I kyrkans förskola vill vi väcka barnets nyfikenhet och bejaka barnets rätt till andlig utveckling. Tillsammans med familjen vill vi ta vara på barnets intressen, ge det glädje, lekfullhet och mod i livet. Vi vill ge utrymme för varje barn varje dag.