Förskola i Solna församling

Svenska kyrkan i Solna en heltidsförskola som heter Näckrosgårdens förskola och som ligger i Råsunda. Här kombineras mindre barngrupper och lekfullt lärande.

Förskolan Näckrosgården

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Barnens intressen, nyfikenhet och tankar får ta mycket plats. Förskolan har två avdelningar med 30 barn.

Alla människor är olika, och lika mycket värda. Alla möten ska vara fyllda med glädje, värme och trygghet. I kyrkans förskola vill vi väcka barnets nyfikenhet och bejaka barnets rätt till andlig utveckling. Tillsammans med familjen vill vi ta vara på barnets intressen, ge det glädje, lekfullhet och mod i livet. Vi vill ge utrymme för varje barn varje dag.