Foto: Ikon/Ulrika Sodren

Gudstjänst & tro

Närbild på någon som swishar från sin mobiltelefon.

Kollekt via Swish eller Bankgiro

När gudstjänster runt om i landet ställs in och ställs om på grund av coronapandemin så minskar också den insamlade kollekten markant. Det påverkar mottagarna av kollekten enormt, vissa organisationers verksamhet är mycket beroende av inkomsten från kollekten. Men även om du inte går på våra fysiska gudstjänster kan du vara med och bidra!