Gudstjänst

Flera gånger i veckan firas gudstjänst i Solna.

Information gällande covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arrangerar våra verksamheter så ansvarsfullt som möjligt.

  • Max 8 deltagare i verksamheter och gudstjänster.
  • För att vara säker på att få en plats krävs anmälan till gudstjänster och övrig verksamhet, se mer information i kalendern eller ring 08-546 646 00.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har någon symptom som gör att du kan vara smittsam.

Gudstjänst firas alla söndagar i våra fyra kyrkor klockan 11. Uppehåll under sommaren förekommer och ibland sammanlyses gudstjänsten, vilket betyder att alla samlas i en och samma kyrka, vid särskilda tillfällen.

De söndagsgudstjänster som innehåller nattvard kallas högmässa.

En andakt är en kortare gudstjänst som inte alltid leds av en präst.

Fasta gudstjänster i Solna (följer terminerna, se kalendern för exakta datum):

Mässa vid källan. Tisdagar kl 20. Veckomässa i Kyrkans hus i samband med vårt ungdomscafé. Alla åldrar är dock välkomna.

Mässa och gudstjänst i Taizéanda. Tisdagar jämna veckor i Bergshamra kyrka kl 19. Fika från 18.30.

Veckoandakt. Onsdagar kl 12.30 i Kyrkans hus i samband med Onsdagsträffen. 

Vardagsgudstjänst. Onsdagar kl 19 i Kyrkans hus.

Söndagsgudstjänst/Högmässa. Söndagar kl 11 i alla fyra kyrkor. Brödet i nattvarden är alltid glutenfritt. I Råsunda och Bergshamra är vinet alkoholfritt.