Förtroendevalda

De folkvalda styr inriktningen för församlingens arbete.

KYRKOFULLMÄKTIGE

är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget m m. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd i proportion till valresultatet. Det sker vanligen efter överläggning mellan de nomineringsgrupper som deltagit i valet. Solna kyrkofullmäktige består av 35 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val och dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Kyrkofullmäktige sammanträdesdagar 2021
4 mars, 10 juni, 4 november och 16 december

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan i Solna 2018-2021

Ordinarie ledamöter


ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA  (S)
Claes Bidebo
Per-Ove Nelstrand
Inga-Lena Tofte
Joakim Edhborg
Ann Nelstrand
Lars Ander
Margaretha Nordin
John Borja
Riitta-Liisa Damberg
Anders Löfgren
Ann-Charlotte Viklund
Birger Nord


PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)
Eva Gustafsson
Elisabet Berggård
Jan Ersson
Linda Cigéhn
Ann-Mari Persson Lundholm
Sylvia Lindvall
Marie Svensson


BORGERLIGT ALTERNATIV (Ba)
Lisbeth Gustâv
Thomas Wallin
Karl-Gustaf Franzén
Britt Lingberth
Mikael Ronsjö


CENTERPARTIET (C)
Monica Eriksson
Marcela Arosenius
Anders Palm


SVERIGEDEMOKRATERNA  (Sd)
Thomas Stenrup
Kjell Johansson
Svetlana Lindberg


FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN (FISK)
Tyra Spolander Nilsson 
Curt Fredriksson
FRIMODIG KYRKA
Margareta Bäfverfeldt (Frim)


FRISK I SVENSKA KYRKAN (Frisk)
Christer Schwartz


KRISTDEMOKRATER I SVENSKA KYRKAN (Kd)
Roland Bjurling

 

Ersättare


ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA (S)
Britt Thörnberg
Kajsa Olsson
Thomas Longhi
Mats Haapanen
Signe Levin
Peter Polkander


PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)
Linnéa Forssell
Irene Strandgren
Ylva Famme
Inger Liljeström


BORGERLIGT ALTERNATIV  (Ba)
Christopher Denker
Helene Ekegren
Åsa Rundquist


CENTERPARTIET (C)
Anna Lasses
Martin Karlsson


SVERIGEDEMOKRATERNA (Sd)
Sven-Erik Johansson
Åke Forslund


FRIA LIBERALER I SVENSKA KYRKAN (FISK)
Louise Sinclair Fredriksson 
Claes Örjan Spång


FRIMODIG KYRKA (FRIM)
Göran Lostig
Einar Bäfverfeldt


FRISK I SVENSKA KYRKAN (Frisk)
Joacim Schwartz
Ewa Schwartz


KRISTDEMOKRATER I SVENSKA KYRKAN  (Kd)
Olle Rosén
Kent-Rune Sjöholm