Glädjen

Förskola med tre avdelningar, ca 42 barn.

Måndag-fredag 07.00-17.30

Himlabacken 3
170 78 Solna

08-546 646 13 (avd Stjärnan) 
08-546 646 14  (avd Månen)
08-546 646 65 (avd Solen).
Mail:  solna.gladjen@svenskakyrkan.se