Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Solna Besöksadress: Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14, 17144 SOLNA Postadress: Box 1006, 17121 SOLNA Telefon:+46(8)54664600 E-post till Svenska kyrkan Solna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakon - utvecklingsinriktad nätverkare

Ett arbete i mötet mellan församlingsdiakoni, existentiell hälsa och institutionssjälavård. Erfarenheter av arbetsledning är meriterande. Sista ansökan 20 november.

DIAKON 100%

Solna församling erbjuder nu en mycket spännande och utvecklande diakontjänst med två huvuddelar: församlingsdiakoni och utvecklingsarbete kring existentiell hälsa. Vi ser också gärna att du som sökande har erfarenheter av arbetsledning då det kan komma att ingå i tjänsten.

Arbetstiden är tänkt att fördelas 50/50 mellan de två huvuddelarna i tjänsten. Om arbetsledning ingår är vår bedömning att det kommer att handla om i snitt 10% av arbetstiden.

Församlingsdiakoni

I den aktuella tjänsten kommer du att ingå i ett team med sex diakoner, den exakta fördelningen av arbetsuppgifter kan variera något över tid. Arbetslaget rymmer bred kompetens, har en stark teamkänsla, och ett inlyssnade och generöst förhållningssätt där konstruktiva dialoger kan föras.

Nyckelord som beskriver diakonin i Solna församling:

·       öppna mötesplatser för daglediga

·       uppsökande verksamhet

·       uppbyggnad av samarbete med ASIH

·       kontakt/samarbete med socialtjänst, kvinnojour m.fl.

·       bygga nätverk med olika samhällsaktörer

·       själavård och andliga samtal om tro

·       hantering av ansökningar om ekonomiskt stöd

·       att samordna volontärer

·       arbete bland församlingens barn och ungdomar, som läger och konfirmation

·       samtalsmottagning

·       sorgegrupper för olika åldrar

·       dödsbudsberedskap

·       pilgrimsarbete, retreater

Utvecklingsarbete

Solna församling planerar just nu aktivt för att stegvis bygga upp ett andligt centrum i gränslandet mellan Nya Karolinska Solna och Solna kyrka. Här i det som kallas Solna kyrkby vill församlingen knyta samman våra rötter i en av Stockholms äldsta kyrkor och andra historiska byggnader med närheten till Nya Karolinska Solna, och de samhällsutmaningar vi står inför med psykisk ohälsa och stress.

Under 2019 har vi genomfört en förstudie som finns att ladda ned här. Verksamheten är tänkt att rikta sig till medlemmar i Solna församling, men även länka in sjukhuskyrkans arbete riktat till patienter, närstående och personal. Därigenom tänker vi oss att sjukhuskyrkans kompetens, via det andliga centret i Kyrkbyn, knyts närmare församlingens ordinarie verksamheter. Viktiga ingredienser i det arbetet ser vi kan vara retreater, pilgrimsarbete, ungdomskommunitet, verksamheter kopplade till kultur, konst, musik, dans – liksom möjligheten att arbeta med läkande trädgårdar och närheten till Hagaparken.

En grundtanke i hela arbetet är att vi arbetar med social innovation och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Genom en samverkan med andra aktörer kring samhälleliga behov kan vi skapa arenor där det blir tydligare hur vårt kyrkliga perspektiv relaterar till aktuella samhällsutmaningar och där vi med vår unika kompetens kan göra skillnad. Projektet kring Solna Kyrkby leds av Mats Rydinger som gärna står till förfogande för eventuella frågor.  

Arbetsledning

En arbetsledare i Solna församling ansvarar för det löpande arbetet med fördelning av arbetsuppgifter, ledighetsansökningar och tidrapportering samt enklare rehabiliteringsutredningar. Mer komplicerade personalfrågor hanteras av administrativ chef och kyrkoherde.

I den här tjänsten kan det bli aktuellt att gå in i arbetsledarskapet för diakonteamet. Centralt är att man som arbetsledare ingår i ledningsgruppen där man deltar aktivt i församlingens strategiska planeringsarbete samt fungerar som länk mellan ledningen och sina medarbetare. Viktiga uppgifter är att förmedla information, skapa delaktighet och en bra teamkänsla både i diakonteamet och i församlingen som helhet.

 

Meriterande för tjänsten är:

·       erfarenhet av strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete i församling

·       dokumenterad reflektion kring diakonins utmaningar i vår tid

·       erfarenhet av samarbeten med andra aktörer, organisationer och professioner

·       erfarenhet från olika former av kommunitetsliv

·       att du har arbetat som arbetsledare

·       intresse och erfarenhet av olika kulturella uttrycksformer

 

Du är en person som gärna beskrivs som:

·       en reflekterande praktiker

·       engagerad och lösningsfokuserad

·       lyhörd och processinriktad

·       nätverkande och öppen för samverkan med andra samhällsaktörer

·       har en god förståelse för de olika rollerna i församlingsarbetet

·       trygg i din roll som diakon

·       en teamarbetare

 

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Du har en viss möjlighet att påverka arbetstiderna, men både kvälls- och helgarbete samt vissa läger ingår. Tjänsteställe är Kyrkans hus vid Solna centrum, men verksamheterna är förlagda till olika platser i församlingen.

Du ska som sökande vara diakonvigd för tjänst i Svenska kyrkan. Efter genomförd behörighetsprövning hos Domkapitlet kommer vi att börja genomföra anställningsintervjuer.

Ansökan skickas till solna.forsamling@svenskakyrkan.se 
och ska vara inne senast onsdag 20 november.

Tänkt tillträde är 1 april 2020 eller efter överenskommelse.
Provtjänstgöring kan komma att tillämpas.

Upplysningar om tjänsten lämnas av komminister Mats Rydinger 08-14 15 91 och kyrkoherde Niklas Lång 08-546 646 35.
Facklig företrädare: Vision, Christer Zetterberg 08-635 33 53, KyrkA Helene Liljegren 08-546 646 68

 

om SOLNA FÖRSAMLING

Solna stad är Sveriges till ytan tredje minsta kommun, med många invånare och flera olika typer av bostadsområden tätt intill varandra. Solna befinner sig i ett expansionsskede med en stor befolkningstillväxt samt en kraftig ökning av antalet arbetsplatser. Det här medför att behoven förändras och att församlingsarbetet ställs inför nya utmaningar.

Solna församling har funnits på plats i Solna sedan 1180-talet och motsvarar idag geografiskt Solna Stad: Bergshamra, Ulriksdal, Järvastaden, Hagalund, Huvudsta, Råsunda och Solna centrum. Här bor ca 82 000 personer varav ca 34 000 (37%) är medlemmar i Svenska kyrkan. Vi har en ung befolkning med många singelhushåll och hög genomflyttning. Den psykiska ohälsan är utbredd. En undersökning som genomfördes av Folkhälsomyndigheten 2018 visar att 51% av alla kvinnor och 33% av alla män i Solna stad upplever oro och ångest.

För att skapa goda förutsättningar för församlingen att vara kyrka i vår del av världen finns i dagsläget drygt 100 anställda. Förutom sedvanlig församlingsverksamhet ansvarar församlingen för två heltidsförskolor, sjukhuskyrkan på Nya Karolinska Solna och en egen kyrkogårdsförvaltning som administrerar Solna kyrkogård och Ulriksdals begravningsplats. Inom församlingens gränser finns fyra kyrkor: Solna kyrka, Bergshamra kyrka, Hagalunds kyrka och Råsunda kyrka samt Ulriksdals slottskapell, kapellet på Militärhögskolan Karlberg, Rum för stillhet på Karolinska och Sankt Ansgars kapell i Kyrkans hus i Solna Centrum.