Boksamtal om boken Öppna Bibeln

Läs söndagens bibeltexter tillsammans med andra varannan onsdag, ojämna veckor, kl. 15 i Kyrkans hus.

Under våren läser och samtalar vi om Ulf Lindgrens bok Öppna Bibeln (Verbum 2022). Boken finns på plats och delas ut vid första tillfället.

Upptäck ditt liv i den Stora berättelsen. Samtalen kring boken hjälper oss att närma oss olika frågor som handlar om kristen tro.

Utgångspunkten för boksamtalet är att vi närmar oss boken utifrån var vi själva befinner oss, oavsett erfarenhet. Det är okej att säga att man inte förstår. I den gemensamma läsningen kan vi tillsammans söka efter bibeltexters mening, och kanske är det inte ett svar man kommer fram till, utan flera, och även knyta ord och begrepp till den tid den skrevs i.

Varannan onsdag, ojämna veckor (se kalendern nedan för exakta datum)
Kl. 15.00 - 16.00

Avslutas med andakt för den som vill.

Varmt välkommen
hälsar präst Anders Isacsson