En vitare kyrka

Svenska kyrkan Sollentuna vill bli en vitare kyrka.

Hösten 2016 har Svenska kyrkan Sollentuna miljödiplomeras, ett arbete där hållbarhetsperspektivet är bärande. Hållbarhet rör också den sociala dimensionen, därför pågår just nu ett arbete med att pröva om en del av församlingens lokaler kan vara "vit kyrka" och certifieras av Vita Nykter.

Vita Nykter är en organisation som på kristen grund stödjer engagemanget för nykterhet i kyrkor och samfund.
”Vita” betyder liv på latin. Nyktert Liv.

För att bli certifierad är det fyra villkor som ska uppfyllas:
• Lokaler är alltid alkoholfri, även vid uthyrning.
• Alla drycker är alkoholfria.
• Nattvarden i lokalen är helt alkoholfri.
• De som tjänstgör i lokalen är nyktra och luktar inte alkohol.

 vitanykter.se