Valnämnden

I alla församlingar eller pastorat måste det finnas en valnämnd. Valnämnden är ansvarig för att kyrkovalet kan genomföras. Detta både med planering och praktiskt under valdagen. Valnämndens ansvar regleras i Kyrkoordningen.

Valnämnden i Sollentuna församling

Ledamöter

Ordförande
Birgitta Schwinn

Vice ordförande
Mette Hildingsson

Ledamöter
Ragnar Ståhle
Diana Aftén
Peter Berggren
Gunlis Roos

Ersättare
Fredrik Lidby
Maj Sjöberg
Mari Ternbo
Bernt Josephson
Mats Ahlberg
Britt-Marie Lindberg

Tjänstemän
Susanne Davidson, valsamordnare
Tfn 072-724 32 11, e-post susanne.davidsson@svenskakyrkan.se

Lars Kallander, valnämndens sekreterare
Tfn 08-505 513 14, e-post lars.kallander@svenskakyrkan.se

 

Läs mer om Kyrkovalet här.