Valnämnden

Valnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande av kyrkovalet vart fjärde år.

Valnämndens ledamöter och ersättare mandatperioden
2013-2017

Ordförande 
Birgitta Schwinn, BA
1:e vice ordförande
Mette Hildingsson, S
2:e vice ordförande
Eivor Nybom, POSK

Ledamöter
Carin Lenneby Björlin, C
Kjell Ängelid, FiSK

Ersättare 
Karl-Erik Karlsson, S
Birgitta Hultkvist, BA
Bernt Josephson, C
Britt-Marie Lindberg, FiSK
Ragnar Ståhle, POSK