Välkommen till Sollentuna  församlings kyrkofullmäktige 

Måndag 20 februari 2023 kl. 19.00 i Turebergskyrkan.

Kyrkofullmäktige i Sollentuna församling 
kallas till sammanträde måndag 20 februari 2023 kl. 19.00.
Plats: Turebergskyrkan

Lilian Lama
Kyrkofullmäktiges ordförande
Svenska kyrkan Sollentuna 
Sköldvägen 10 A, 191 47 Sollentuna 
sollentuna.forsamling@svenskakyrkan.se 

KUNGÖRELSE