Ungdomshäng +13

Tid: Fredagar • 19.30–22.00
Plats:
Kummelby kyrka
Kontakt: Joakim Winbom, pedagog 
Tfn 08-505 514 38