Stickcafé med eftertanke

Vi stickar och samtalar och trivs tillsammans i S:t Larsgården. OBS! 19/3 är Stickcafé med eftertanke INNSTÄLD.

Stickcafé med eftertanke

OBS! 19/3 är Stickcafé med eftertanke INNSTÄLD.


Vi handarbetar och trivs tillsammans. Vi bjuder på kvällsfika och eftertanke. Vill du bara dela gemenskapen får du gärna göra det. Vill du lära dig sticka?
Kontakt: Elisabeth Wallgren, tfn 08-505 514 05,
elisabeth.wallgren@svenskakyrkan.se
Tid: Tor 11/4 och 16/5 • 18.30–20.30
Plats: S:t Larsgården