Sorgegrupper

Vi samtalar om våra erfarenheter om sorg. Du får stöd och redskap att hantera sorgen. Vi har grupper för barn, ungdomar och vuxna.

INBJUDAN TILL SORGEGRUPP

Svenska kyrkan inbjuder dig som nyligen har mist en livskamrat till samtal om sorg. Det bör ha gått minst 3-6 månader sedan dödsfallet.

En daggrupp arrangeras under hösten och en kvällsgrupp under våren för dig som mist maka, make eller sambo.

Sorgegrupp
Sorgegruppen vänder sig främst till dig som mist en nära anhörig, make/maka, partner eller sambo. I gruppen får du möjlighet att bearbeta din sorg, få stöd och redskap.

Information och intresseanmälan:
Emma Grennard, Diakon
tfn 08–505 514 07
emma.grennard@svenskakyrkan.se

Sorgestöd för barn och ungdomar 7-17 år

som mist förälder (även bonusförälder) eller syskon

Ibland inträffar det ofattbara, en förälder eller ett syskon dör. Efterlevande barn/ungdomar ska sedan leva resten av sina liv med det som inträffat. Därför vill vi ge dem redskap att bearbeta det som skett, så att de kan acceptera att en familjemedlem är död. Vi vill att de ska kunna minnas den som dött och känna glädje inför minnet.

Det kan kännas bra för dem att få träffa barn/ungdomar som befinner sig i en liknande situation, att få höra andras berättelser, känna att någon annan kan förstå.

Vi träffas sammanlagt tio kvällar efter skoltid under höst- och vårtermin.
I en mindre grupp får de träffa andra barn/ungdomar som har varit med om samma sak och faktiskt vet hur det kan vara. Vid gruppträffarna arbetar vi med aktiviteter och övningar kring olika teman.

Det behöver ha gått minst fyra månader efter dödsfallet och det gör inget om dödsfallet skedde för flera år sedan.

Vid varje gruppträff fikar vi också tillsammans.

Det är kostnadsfritt att delta.

Alla kan delta oavsett livsåskådning.

Frågor och intresseanmälan:

Agneta Sundén, pedagog
agneta.sunden@svenskakyrkan.se

08-505 514 02, 0739-443488

Efter anmälan kommer du bli kontaktad.