Sorgegrupper

Vänder sig främst till dig som mist en nära anhörig, make/maka, partner eller sambo. I gruppen får du möjlighet att bearbeta din sorg, få stöd och redskap. 

Sorgestöd för barn och ungdomar 7-17 år

Som mist förälder (även bonusförälder) eller syskon