Foto: Johannes Frandsen, Ikon

Söndagsskola i S:t Larsgården 

Barnens egen gudstjänst där de får gemenskap med varandra och Gud

Vi deltar i början på gudstjänsten i Sollentuna kyrka kl.11.00 och går sedan tillsammans till S:t Larsgården. 
Tid: söndagar kl. 11.00, (8/1 - 11/6, med uppehåll 12/2, 2/4, 14/5)  
Plats: S:t Larsgården vid Sollentuna  kyrka