SÖNDAG 6/11 Alla själars dag  

Här ser du vad som händer på kyrkogårdarna och i våra kyrkor under Alla själars dag 6/11.

Rotebrokyrkan 

Ytterbyvägen 4 E,
Ekumenisk gudstjänst kl. 11.00 

Kummelby kyrka 

Mässa kl. 10.00  
Lena Thoms, präst
Johannes Jareteg, musiker  

Edsbergskyrkan

Mässa  kl. 15.00
Koralkören 
Maja Holmberg Kujala, präst  

Turebergskyrkan 

Mässa med musik kl. 15.00
Turebergskyrkans kvinnokör m.fl
Frida Falk, präst
Karin Runow, musiker

I den stora sorgens famn kl. 18.00

Sollentuna Vocals,
Turebergs Kyrkans kvinnokör,
Komp

Sollentuna kyrka  

Kyrkan stängd hela dagen 

Pilgrimsvandring kl. 11.30-15.00
från Sollentuna kyrkas minneslund till Turebergskyrkan.  
Anmälan senast 4/11 till 08-505 513 06
katarina.erixon@svenskakyrkan.se